PrO pleegt plagiaat

molenveldjeOver starterswoningen en de molen
Partij Gemeente Belangen heeft al in de zomer van 2009 voorgesteld om de molen in Moergestel niet te verplaatsen. Nu komt PrO met het oude voorstel van PGB op de proppen. PrO pleegt met het zicht op de verkiezingen gewoon plagiaat. Dat hadden we van PrO niet verwacht.


Brief van PGB

PGB deed haar voorstel in een brief van 18 juli 2009. Twee leden van PGB, Carlo van Esch en Jan Oerlemans, overhandigden het op 30 juli aan wethouder van Hezik (PrO). Aanleiding waren de hoge kosten van verplaatsing van de molen ( € 430.000,-) en het gebrek aan draagvlak bij de omwonenden. De brief bevatte een bebouwingschets voor het Molenveldje. Kenmerken waren het bouwen van 15 vooral goedkope woningen, behoud van de groene entree en het speelveld en het niet verplaatsen van de molen. De wethouder vond dat idee zeer sympathiek, maar was gebonden aan een motie van november 2008 van de coalitiepartijen PrO, CDA en VVD, waarin het uitgangspunt was de molen wél te verplaatsen.

Positie misbruikt?
Daarom heeft PGB contact gezocht met alle andere partijen in de raad. Alleen het CDA en PrO kwamen opdagen. CDA haakte af en van PrO kreeg PGB de handen voor het alternatieve plan niet écht op elkaar. De molen verplaatsen en optimaal laten draaien was voor hen essentieel. Ze wilden wel nader onderzoek naar alternatieven.
In contacten met de gemeente bleek in oktober 2009 dat, over het al dan niet verplaatsen van de molen, aanvullend advies was gevraagd bij o.m. bij Rijksdienst Monumentzorg en de Vereniging Hollandsche Molen. Bekend is dat die adviezen in het college zijn besproken. Daarop heeft PGB al vanaf oktober herhaaldelijk de adviezen opgevraagd maar die, ondanks enkele herinneringen, tot op de dag van vandaag niet gekregen. Het lijkt er nu op dat wethouder van Hezik (PrO) die adviezen gebruikt voor partij politieke doeleinden. Dat ervaart PGB als teleurstellend en onbehoorlijk.

Nog steeds geen starterswoningen
Samen met STEM, waarmee wij regelmatig de voortgang afstemmen, maakt PGB zich grote zorgen. Het duurt en het duurt en het wordt als maar duurder. Daardoor heeft STEM inmiddels al diverse leden zien afhaken, die verlaten noodgedwongen Moergestel.

Het is toch onbegrijpelijk dat we na het raadsbesluit in 2008, nog geen stap verder zijn gekomen. Geen wonder dat er in de afgelopen jaren, nog maar 4 starterswoningen in Moergestel zijn gebouwd. Geplande starterswoningen worden zelfs gewoon geschrapt. Dat zou PrO op hun conto moeten bijschrijven, in plaats van met de veren van PGB gaan pronken. Dat is wel zo fair en zou hen sieren.

Hoe nu verder?
Partij Gemeente Belangen wil de vaart er in brengen. Daarvoor moet allereerst de opdracht van de raad worden gewijzigd. PGB zal daar op zo kort mogelijke termijn nadere voorstellen voor doen. Het ijzer moet je namelijk smeden als het heet is. Dus gaan we er van uit dat naast PrO ook andere partijen het idee van PGB zullen steunen.

Namens Partij Gemeente Belangen
Carlo van Esch, nr 2 op lijst 4
Jan Oerlemans, nr 4 op lijst 4