PrO verwijt de ketel dat hij zwart ziet!

JUIST PRO WIL KOSTENDEKKENDE LEGES.

Al heel lang pleit PrO voor kostendekkende leges. Met name raadslid Wil de Kort, wel eens ‘mister leges’ genoemd in de raad. En nu het zover is, is PrO dat kennelijk vergeten! In de raad hebben alle partijen niet opgelet, maar van PrO lijkt het een bewuste keuze.

oisterwijk-raadhuisToen het voorstel over de leges in de commissie AZ werd behandeld, hebben de lokale partijen AB en PGB daar vragen over gesteld. Die vragen gingen vooral over communicatie en vooroverleg met het veld en inzicht in de consequenties. PGB heeft toen aangegeven dat de antwoorden in beeld moesten zijn, voordat de verhoging zou worden doorgevoerd. PrO gaf in die vergadering alleen maar aan dat ze er in de raad op terug zouden komen, maar dat gebeurde niet.

Alle partijen hebben zitten slapen

Dat die vragen niet door het college zijn beantwoord, dat is helaas ook PGB ontgaan. Maar ook van PrO over leges in de raad geen woord! Alle partijen hebben in de raad zitten slapen om vervolgens unaniem in te stemmen met het voorstel van het college. Terecht dat het college nu aangeeft dat door de raad een besluit is genomen. Een besluit helemaal in lijn met het beleid van PrO, zoals regelmatig bepleit door Wil de Kort.

Klachtenregen

De klachten over de bijna 10 keer hogere leges bij vergunningsaanvragen voor evenementen, zijn begrijpelijk. De reactie van PrO, die haaks staat op haar eigen visie, is onbegrijpelijk. Het is dus populisme ten top, dat juist PrO daar nu zo’n ophef over maakt. Het is ook een coalitiepartner onwaardig, om op die manier de portefeuillehouder van de VVD aan te spreken. PGB heeft ook contact gezocht met de portefeuillehouder, maar dan wel op een fatsoenlijke manier. En we hebben van hem netjes antwoord gekregen. Met dat antwoord is PGB niet blij, maar het is wel duidelijk.

Voorstel voor een ander besluit op 13 maart

Duidelijk is dat verschillende partijen de consequenties niet goed in beeld hadden. PGB is, met de wijsheid van nu, niet gelukkig met dit besluit met betrekking tot de leges voor evenementen. Daarom overweegt PGB in de komende raad van 13 maart met een voorstel te komen, om een ander besluit te nemen.

Zie ook het bericht vanuit het college: Burgemeester tikt PrO op de vingers