Raad 6 juni: Richtinggevend, hete brij en Meldlijn Buurtbeheer

kees_van_elderenklVooral de toekomt van de burgers in Oisterwijk stond in deze raad centraal. Welk perspectief wordt hen geboden? En hoe wordt daar inhoud aan gegeven? Het college reageerde uitgebreid op de inbreng van de politieke partijen in de vorige raad. PGB gaf complimenten voor de bestuurlijke reactie. Maar de meningen van de partijen in de raad lopen nogal uiteen. PGB herhaalde haar strategie: meer burgerbetrokkenheid, je richten op de kerntaken en de tering naar de nering zetten.

Belangrijk zijn ook een solide financieel beleid en beperkte lasten voor de burgers. PGB wil dat het college die uitgangspunten in de meerjarenbegroting verwerkt.

De inbreng en reacties van de diverse partijen lokten veel discussie uit. Ook PGB liet zich niet onbetuigd. Het CDA was vaag als altijd, gelooft in sprookjes. AB roept steeds maar dat het beter kan en moet, maar hoe dan, wordt maar niet duidelijk. Wel duidelijk is de VVD, die staat voor het eigen belang van de burgers. Waar PrO zich vooral richt op de kwetsbare medemens. Zo heeft elke partij zijn eigen invalshoek, voor wat het beste is voor de burgers in Oisterwijk.

Heldere input voor de begroting?

Het debat over de toekomst van de gemeente was levendig en leverde het college diverse aanknopingspunten op. Maar niet in alle gevallen een eenduidige richting voor de komende begroting. PGB gaf duidelijk haar mening, waar andere partijen veelal om de hete brij heen draaiden. Daarom heeft het college nog een hele klus aan het samenstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017. In het najaar zetten we de discussie voort: het college gaf aan dan met concrete voorstellen te komen.

De jaarrekening en de meldlijn buurtbeheer

Bij de jaarrekening 2012 ging het vooral over de reserves van de gemeente. Die zijn inderdaad fors gedaald , maar daar heeft de raad nadrukkelijk mee ingestemd. Dat geldt ook voor AB, zo toonde PGB aan. Die partij blijft maar roepen dat roofbouw wordt gepleegd, maar PGB maakte duidelijk dat daar geen sprake van is. Het gebruik van de reserves past precies bij het beleid dat AB zelf voorstaat. Er is volgens PGB sprake van een gedegen financieel beleid. PGB was dan ook content met de verantwoording van het college over het boekjaar 2012.

Ten slotte stemde de raad, vooral ook op aandringen van PGB, voor het continueren van de meldlijn buurtbeheer. Daar zijn we heel erg blij mee, want het voorziet in de behoefte van veel burgers en draagt belangrijk bij aan de leefbaarheid in buurten en wijken.