Raadsvergadering over de begroting: het resultaat

 

Afgelopen donderdag stond de Begroting 2018 op de agenda van de gemeenteraad. Daarin staan de plannen voor het komende jaar voor de gemeente Oisterwijk. Als PGB hebben we daar al eerder uitgebreid op gereageerd. Tijdens de vergadering zelf hebben wij nog een aantal aandachtspunten ingebracht. Uiteraard vanuit onze filosofie dat leefbaarheid en veiligheid voor onze inwoners voorop moeten staan. En dan steeds vanuit de gedachte wat u als inwoner ervan vindt en er mee opschiet. Want in onze ogen weet niemand beter wat er moet gebeuren in de eigen leefomgeving dan jullie als inwoners zelf.

Impuls Wegen en Groen

De kwaliteit van wegen en groen in onze gemeente laat al jarenlang te wensen over. Daarom heeft ons raadslid Dion Dankers via een motie voorgesteld om hieraan een extra impuls te geven door hiervoor extra geld vrij te maken. En gelukkig waren alle partijen in de raad het met ons eens, net zoals bij een motie van de coalitie met een soortgelijke strekking. Als inwoner mag je er dus op rekenen dat we met ingang van 2018 beter onderhouden wegen en groen krijgen!

Kwaliteit Dienstverlening

Ook de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het gemeentehuis kan beter. Daarom hebben wij als PGB voorgesteld om een track & trace-systeem te maken, zodat je als inwoner de afhandeling van je verzoek kunt volgen. Het college van B&W heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Maar het begint uiteindelijk bij de basis: een ontvangstbevestiging zodat je als inwoner weet wie je vraag in behandeling heeft en wanneer je een reactie mag verwachten. Dat gaat nu nog regelmatig niet goed. Daarom heeft ons raadslid Sander Arkesteijn een motie ingediend om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Helaas kregen we daar de handen bij het college en de coalitie van AB en VVD niet op elkaar. Jammer!

Geen geld naar Tiliander!

Over (weer) een extra investering van 2,5 ton voor Tiliander waren we het als raad snel eens. Daar zijn wij op voorhand niet mee akkoord. Zelfs de coalitie niet meer. En daarom moet er eerst een goed onderbouwd voorstel komen. Er is wat ons betreft de afgelopen jaren al meer dan voldoende geld naar Tiliander gegaan. En voor de helderheid: daar waren wij als PGB het ook al niet mee eens, want er is (nog steeds) geen totaalplan!

Exploitatie Den Boogaard door Moergestel?

Daarnaast ging het ook weer over Den Boogaard, want sinds de vorige raadsvergadering zijn alle vrijwilligers opgestapt en diverse (andere) personeelsleden weggegaan. Ook krijgen wij van verenigingen verontrustende signalen. In Moergestel gaan ook steeds meer stemmen op om de exploitatie van Den Boogaard door de inwoners zelf wordt verzorgd. Daarom pleitte onze fractievoorzitter Carlo van Esch ervoor om deze mogelijkheid te onderzoeken. Maar helaas stemde de coalitie van AB en VVD tegen. En dat is extra opvallend, want tijdens de vorige vergadering kwam AB zelf nog met een soortgelijk voorstel. Waarom nu dan niet?!

Gevolgen verbreding A58

Binnen een aantal jaren wordt de A58 verbreed naar 2x 3 rijbanen. Dat is ook hard nodig, want er is nu veel sluipverkeer in Moergestel door de files. Tot nu toe zijn zowel de inwoners als de raad nauwelijks op de hoogte gesteld van en betrokken bij de plannen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor het viaduct bij de Vinkenberg waar 2 rotondes gepland zijn. Daarom hebben we als PGB een motie ingediend om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren in Moergestel. En deze oproep is door alle partijen van harte ondersteund. Ook een voorstel van AB om te onderzoeken of er een randweg kan komen tussen de Vinkenberg en de Reedijk is onder meer met onze steun aangenomen.

Sanering Veehouderij?

Recent heeft de rechter uitspraak gedaan over het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2. Conclusie is kortgezegd dat de gemeente de weigering van de uitbreidingsvergunning onvoldoende heeft onderbouwd. Daarom heeft Carlo van Esch namens PGB voorgesteld om hiervoor alsnog een goede juridische onderbouwing op te stellen. Daarnaast stelde hij voor om onderzoek te doen of het bedrijf met behulp van een budget van maar liefst 200 miljoen euro uit het regeerakkoord gesaneerd kan worden. Helaas kreeg onze motie niet de steun van de coalitie van AB en VVD. In onze ogen een gemiste kans om een oplossing te zoeken voor de overlast die omwonenden ondervinden.

Meer betaalbare huurwoningen

Al jarenlang worden er in onze gemeente te weinig betaalbare huurwoningen gebouwd. Terwijl daar een bedrag van een half miljoen euro voor beschikbaar is om dat te stimuleren. Dat geldt wat ons betreft zeker voor jeugd en jonge gezinnen, maar ook voor andere specifieke doelgroepen. Daarom hebben wij als PGB een motie hierover van de coalitie van harte ondersteund. In het Brabants Dagblad stond het kort en krachtig verwoord hoe wij erin staan: Gas erop!

Geld terug naar de burger!

De spaarpot van de gemeente is momenteel dusdanig gevuld dat we de risico’s maar liefst 3x kunnen afdekken. En dat vinden wij wat veel van het goede. Aangezien het gaat om gemeenschapsgeld, vinden wij dat dit terug moet naar de inwoner. Dat kan bijvoorbeeld door de lasten niet te verhogen of door investeringen te doen in het belang van onze inwoners. Een voorstel van AB en VVD om 10.000 euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de partijen, hebben wij NIET gesteund. Wij vinden dat het geld terug moet naar de inwoners!

Samen kom je verder!

Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, hebben we als PGB weer geprobeerd om het leven in onze gemeente weer een stukje aangenamer te maken. Dat doen we voor de inwoners, maar het liefst ook samen met de inwoners. Heb jij derhalve signalen of suggesties, geef ze aan ons door! Dat kan via info@partijgemeentebelangen.nl of 06-22126062. Dan pakken we het samen met jullie op, want samen kom je verder!