Rapport Lindeplein

Rapport Lindeplein liegt er niet om!

Namens PGB zette fractievoorzitter Kees Rijnen de conclusies van de onderzoekscommissie nog eens op een rijtje. Allereerst moet de raad duidelijker kaders stellen. Daar pleiten we al langer voor en PGB is blij dat de commissie dat ook zo ziet.

Andere conclusies waren dat door het college aan de gestelde kaders voorbij gegaan werd en dat afspraken niet werden nagekomen. De raad werd niet of onvolledig en op onderdelen onjuist geïnformeerd. Bij onduidelijkheden vond geen nader overleg met de raad plaats en financiële risico’s werden onvoldoende afgedekt. Dat is nogal wat!

PGB nam de conclusies serieus en hield het college en in het bijzonder coördinerend portefeuillehouder wethouder Van Hezik, daar politiek verantwoordelijk voor. Het was niet de eerste keer dat hij in gebreke bleef. Ook bij de brede school verzuimde hij de raad goed en tijdig te informeren.

“Dat ondermijnt het vertrouwen”, zo stelde Kees Rijnen. Ook de onderzoekscommissie rekent dit het college aan en spreekt van een ernstige zaak.

Lees meer over:
– rapport Lindeplein liegt er niet om!
afkeurende woorden, ook van andere partijen.
geen steun voor gezamenlijke motie AB & PGB.
college gaat werken aan verbeterplan.