Referendum over nieuw zwembad gaat niet door

Kees-van-Elderen-rKees van Elderen (PGB): “Een gemiste kans om de wens van de inwoners te horen”

Partij Gemeente Belangen ziet af van het voornemen om een raadplegend referendum te houden over een nieuw zwembad in Oisterwijk. Daarvoor moet de raad opdracht geven en in de commissie Inwonerszaken bleek daarvoor geen draagvlak.

Jan Oerlemans, commissielid namens PGB, constateerde: “PGB wil graag de mening van de inwoners horen, maar krijgt niet de steun van de andere partijen.” Daarom heeft de fractie van PGB besloten geen voorstel te doen voor het houden van een referendum.

zwembandGemiste kans

Fractievoorzitter Kees van Elderen van PGB vindt het een gemiste kans. “De referentieverordening is er niet voor niets en een alternatief voor zwembad de Leye leeft erg onder de inwoners.” PGB is van mening dat het college met het voorstel voor een klein zwembad in de SportArena, niet tegemoet komt aan de wens van veel inwoners van Oisterwijk. En juist omdat PGB als lokale partij de mening van de inwoners zwaar mee wil laten wegen, is het jammer dat het voorstel om een referendum te houden geen gehoor vond bij de andere partijen.

Verder in de raad

Het voorstel van het college komt nu aan de orde in de raad van 6 februari. Drie partijen willen er met het college op doorpraten en dat geldt ook voor PGB. Twee partijen, de VVD en AB, wilden dat niet, omdat ze het voorstel niet rijp vonden voor de raad. In ieder geval blijft PGB zich inzetten voor een passende zwemvoorziening voor onze gemeente. Dat past ook in het streven van PGB naar prima lokale voorzieningen voor de inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.