Resultaat enquête: Inwoners willen samen verder

Inwoners van de gemeente Oisterwijk vragen duidelijk aandacht voor een nieuw zwembad (86%), onveilige verkeerssituaties (86%) en meer starterswoningen (62%).

Maar zij willen ook vroegtijdig meedenken en zelf meedoen bij ontwikkelingen in hun wijk/buurt. Dat blijkt uit de enquête die PGB de afgelopen weken verspreidde in de gemeente.

Met elkaar aan de slag

Dion Dankers (PGB) ziet mooie aanknopingspunten: “Uit de reacties blijkt bijvoorbeeld dat het gemeentelijk groenbeheer in Moergestel absoluut niet naar wens is. Anderzijds geeft meer dan 80 procent van de deelnemers aan, dat zij best een actieve rol willen vervullen in de eigen dorpskern of wijk. Die inzet moet de gemeente omarmen, dan kom je samen verder. Het is nu aan ons om de cijfers te vertalen en mee te nemen in onze kijk op de toekomst.”

Opvallende cijfers

Een grote meerderheid (83%) vindt dat de gemeente burgerparticipatie kan bereiken door de inwoners mee te laten denken vanaf het begin van een traject. Meer dan de helft wil meedenken/meedoen in zaken die hun buurt/wijk en dorp aangaan.

  • 98% vindt recreatie & toerisme belangrijk voor onze gemeente. Verder vindt 77% dat de gemeente zich op dit gebied voldoende op de kaart zet.
  • Als we kijken naar de kernen wordt de kern van Oisterwijk met 97% gezellig gevonden, maar is men over de kern van Moergestel verdeeld over de gezelligheid (51% wel/49% niet).
  • Een kleine meerderheid (52%) wil geen concentratie van alle sportactiviteiten op Den Donk. Een grote meerderheid (86%) vindt dat de gemeente een nieuwe zwemvoorziening nodig heeft.
  • Een groot aantal (86%) kent onveilige situaties in onze gemeente. Over het afsluiten van de Dorpsstraat voor verkeer zegt 56% het een goede zaak te vinden.
  • Door menigeen aandacht gevraagd voor het bouwen van betaalbare woningen, vooral starterwoningen. Dit om de jeugd in Oisterwijk te houden en daarmee ook vergrijzing tegen te gaan.

Meer resultaten

Ben je benieuwd naar meer resultaten uit de enquête? Download dan de samenvatting van alle reacties.