Rob van Seters

131229-951-1Al bijna dertig jaar woon ik in Moergestel. Nog erg vaak prijs ik me gelukkig wanneer ik de rust en het authentieke karakter van Moergestel beleef. Ook de voor ons zeer nabije Oisterwijkse bossen en vennen vind ik een geschenk.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen die al lange tijd zelfstandig wonen. Vanaf mijn 20e heb ik gewerkt in basisonderwijs en speciaal onderwijs. Hier zag ik dagelijks dat het niet iedereen meezit. Ik ervaar het als mijn taak om waar mogelijk en gewenst, mensen te ondersteunen in hun welbevinden en zelfstandigheid. In 1981 ben ik orthopedagogiek gaan studeren en ben ik gaan werken in kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2000 ben ik als onderwijskundige afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf die tijd werkte ik als onderwijsadviseur en later manager bij een onderwijsadviesdienst in regio Eindhoven. Sinds 2007 ben ik directeur-eigenaar van een opleidingsinstituut in Tilburg.

Gezien mijn achtergrond in onderwijs en zorg, is het niet vreemd dat ik als raadslid van PGB mijn steentje op dat gebied wil bijdragen. Ik kies voor het kunnen uitoefenen van invloed via een lokale partij. Ik wil mensen waar mogelijk en gewenst invloed kunnen uitoefenen op ondersteuning van mensen op het snijvlak van onderwijs en zorg. Zorgen voor uitvoering van passend en effectief onderwijs die bij iemand persoonlijk past, staat voor mij bovenaan. Verder ondersteun ik de speerpunten van PGB. Vooral het aan zet brengen van de burger, zodat deze zich gehoord gaat voelen is voor mij zeer aansprekend. Mijn belangrijkste doelen voor komende periode:

  • De burgers aan zet: inwoners nog meer betrekken bij het reilen en zeilen van onze gemeente en er voor gaan dat hun initiatieven werkelijk gehoor vinden.
  • Zorgen voor een eerlijke en effectieve uitvoering van decentralisaties op gebied van onderwijs, zorg en werk.
  • Zorgen voor adequate uitvoering van passend onderwijs waarin zowel kinderen als ouders zich kunnen ontwikkelen en welbevinden en zich ondersteund weten.
  • Betrokkenheid stimuleren van burgers bij zaken die hun welzijn aangaan door middel van ondersteuning en participatie, maar vooral door als raadslid te doen wat je zegt.