Rotondes Moergestelseweg Oisterwijk: hoe verder?

moergestelseweg-rotondesPGB is benieuwd naar de verkeersveiligheid bij de rotondes, die zelfs bij SBS6 onderwerp van gesprek waren. Is het doel bereikt dat we 2 jaar geleden voor ogen hadden?

In oktober 2013 zijn de twee rotondes aan de Moergestelseweg aangelegd. Korte tijd later vond er een evaluatie plaats die overwegend positief was. We zijn inmiddels ruim 2 jaar verder en het is algemeen bekend dat deze rotondes ook hebben geleid tot een aantal aanrijdingen tussen auto’s en fietsers met lichamelijk letsel tot gevolg.

Onveilig: gevoel of feit? Door het verkeer zelf of door de situatie?

PGB wil niet wachten op erger letsel. Daarom zijn we zelf bij de rotondes gaan kijken tijdens drukke momenten. Wij adviseren het college ook om eens een kijkje bij de rotondes te nemen op een doordeweekse dag van 16.45 – 17.15 uur. De resultaten zijn schrikbarend. Wij begrijpen nu het gevoel dat leeft onder de inwoners.

Wanneer de rotondes vollopen met verkeer vanwege gesloten spoorwegovergang gaan auto’s zelfs tegen het verkeer in om de Tilburgseweg in te gaan. Dit was ook te zien bij de uitzending van SBS6 ‘Gevaarlijke wegen in Nederland’. Maar het kan nog erger, namelijk auto’s die over de middenberm tussen de twee rotondes rijden, vervolgens tegen het verkeer in om de Tilburgseweg in te gaan. Fietsers die van alle kanten komen, hetgeen evenzo tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Vragen aan het college

College, wilt u wachten op het eerste dodelijke slachtoffer alvorens u maatregelen neemt? Gelet op bovenstaande heeft PGB de volgende vragen aan het college:

1. Voldoen de rotondes nog altijd aan de gehanteerde uitgangspunten bij de aanleg?
2. Is de doorstroom van het verkeer nog altijd beter? Graag een toelichting waarom u die mening bent toegedaan.
3. Bent u – samen met een groot deel van de inwoners – van mening dat de verkeersveiligheid op deze rotondes is verminderd in de afgelopen 2 jaar? Dan wel dat de verkeersveiligheid minder hoog is dan verwacht?
4. Gelet op de media aandacht en de reacties van de inwoners hierop is PGB van mening dat er na 2 jaar opnieuw een evaluatie dient plaats te vinden om te horen wat onze inwoners van de rotondes vinden, alsmede een onderzoek naarde verkeersveiligheid en verbetermogelijkheden. College, bent u dat met PGB eens? Zo ja, wanneer kunnen we die verwachten?
5. Heeft u een integrale aanpak onderzocht waarbij ook de kruising Kap. Huijberslaan/Moergestelseweg is meegenomen? Zo ja, tot welke conclusie bent u gekomen? Zo nee, waarom niet? *UPDATE: het college heeft een antwoord gegeven >>