Ruimte voor kansrijke bouwprojecten

‘Geef kansrijke woningbouwplannen die in de Woonvisie passen een kans!’

Motie PGB om 60%-scenario los te laten >>>

Uitleg bij de motie >>>

In de raadsvergadering van donderdag 27 september a.s. komt Partij Gemeente Belangen (PGB) met een motie over de herprogrammering van de woningbouw. De partij roept het college op om het scenario om het aantal te bouwen woningen in de gemeente Oisterwijk terug te brengen tot 60% los te laten voor kansrijke projecten die passen binnen de uitgangspunten van de Woonvisie.

Het herprogrammeringsvoorstel dat het college voor de zomer als uitvloeisel van de Woonvisie heeft gemaakt, is zowel bij verschillende initiatiefnemers als de politiek niet in goede aarde gevallen. PGB is kort gezegd van mening dat kansrijke woningbouwprojecten die passen binnen de uitgangspunten van de Woonvisie en op korte termijn opgepakt kunnen worden naar voren gehaald moeten worden. Het gaat dan vooral om betaalbare woningen voor starters en senioren.