Sluip- en vrachtverkeer en scholieren op het Kerkplein

PGB kreeg recent een brief van een bewoner van het Kerkplein in Oisterwijk. De schrijfster wijst erop dat er jarenlang overlast is van verkeer rondom het Kerkplein. Een van onze leden die dicht bij woont, beaamt de ongewenste (en niet toegestane) verkeersbewegingen.

Kerkplein-Oisterwijk-2017

Binnendoor en tegen de richting in

Vooral door sluipverkeer vanaf de Moergestelseweg dat vanuit de Poirtersstraat of de Pastoor van Beugenstraat via het Kerkplein een ‘binnendoor-route’ zoekt. Vaak gaat het ook om vrachtverkeer, terwijl dat sowieso niet in deze omgeving zou mogen komen. Daarnaast komt er in deze straten veel fietsverkeer van en naar Durendael. Dit alles leidt ertoe dat de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid rondom het Kerkplein in het geding zijn.

Een bekend probleem

Uit de brief volgt verder dat er in het verleden al vaker klachten hierover zijn geuit bij het college. En dat er zelfs al eens voorstellen zijn geweest vanuit het college om de problemen op te lossen via een gewijzigde verkeerscirculatie. Tot nu toe heeft dat echter niet geleid tot concrete resultaten.

In de brief wordt daarom opgeroepen om alsnog met een oplossing te komen, zeker omdat inmiddels het gevoel is ontstaan dat er vanuit het college niet serieus wordt ingegaan op de signalen.

Daarom hebben wij als PGB de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Bent u het eens met de strekking van de brief dat er sprake is van een problematische (verkeers)situatie rondom het Kerkplein?
  2. Zo ja, wat bent u van plan te gaan doen om deze problematiek aan te pakken en op welke manier gaat u onze inwoners daarbij betrekken?
  3. Wat is er opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) over deze situatie?
  4. Is het eerdere voorstel om de verkeerscirculatie te wijzigen nog in beeld om de problemen aan te pakken?
  5. Welke (handhavings)maatregelen heeft u tot nu toe genomen om het onnodige (vracht)verkeer uit deze straten te houden en om het fietsverkeer veilig(er) te laten verlopen? En ter verduidelijking hiervan, om wat voor (vracht)verkeer gaat het dan precies?

Wij zijn benieuwd naar haar reactie op onze vragen en houden je op de hoogte!