Starterswoningen


Alternatief plan Moergestel

Partij Gemeente Belangen heeft deze week aan wethouder van Hezik een alternatief plan aangeboden voor het bouwen van starterswoningen op het Molenveldje. PGB is van mening dat de molen daarvoor geen belemmering hoeft te vormen.

molenveldje
Partij Gemeente Belangen geeft hoge prioriteit aan de bouw van starterswoningen. Het plan van PGB gaat er van uit dat de woningen achter op het Molenveldje worden gebouwd. Langs de Schoolstraat kunnen eventueel enkele andere woningen komen. Hierdoor behoudt Moergestel haar groene entre
e en blijft op het Molenveldje voldoende speelgelegenheid.

De molen blijft vooralsnog op de huidige locatie staan en krijgt haar wieken weer terug, zodat hij weer kan draaien. Bij gunstige wind op eigen kracht en anders met hulp van een elektromotor. Daarmee worden forse kostenbesparingen gerealiseerd.