Taxandria nu definitief op weg naar kunstgras

4_jan_oerlemansklEindelijk is de kogel door de kerk, ofwel de bal ligt in het doel! Na 2,5 jaar van voorbereidingen, besprekingen, afwijzingen, weer rond de tafel, acties, de politiek er bij betrekken, wat lichtpuntjes etc. etc. is het er nu tóch van gekomen. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel om totaal € 195.000,- ter beschikking te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld ter vervanging van een normaal grasveld bij Taxandria.

Taxandria had al toegezegd om zelf €230.000,- te financieren. Dit wordt onder meer bij elkaar gebracht door leden, sponsoren en allerlei acties.

Complimenten aan de voetbalclub

Proficiat en hulde aan voetbalvereniging Taxandria voor hun eigen burgerinitiatief én hun vasthoudendheid, die mede leidden tot dit resultaat. De vraag waar iedereen zich nu weer mee bezig kan houden: eindigt Nevelo of Taxandria hoger dit jaar?

Wedstrijd raad en college versus Taxandria?

Jan Oerlemans deed Taxandria nog een suggestie voor wat betreft de opening van het kunstgrasveld in 2014: “Organiseer een wedstrijd tussen een team van Taxandria en een van de gemeenteraad/college.” En omdat Jan zelf jarenlang scheidsrechter is geweest wil hij die wedstrijd wel leiden.

Het voorstel bracht wel wat beroering teweeg in de raadszaal. Maar de gemeenteraadsleden en collegeleden hebben nog ruim een half jaar de tijd om hun conditie op peil te brengen. En volgens mededeling van Taxandria gaat er echt iets gebeuren in die richting. PGB wenst Taxandria veel succes met de verdere voorbereidingen en werkzaamheden.