Terecht vertrouwen in inwoners rond welstand

 

kvlplangemeenteEen paar jaar geleden werd de welstandscommissie afgeschaft. Dat betekende minder regels en het gaf blijk van vertrouwen in de inwoners. Dit beleid is inmiddels geëvalueerd en het vertrouwen is waargemaakt. Want het blijkt nu dat er geen excessen zijn geweest. Goed nieuws wat PGB betreft! 

Zonder welstand, zonder excessen

De welstandsnota 2015 Oisterwijk laat het gehele grondgebied van de gemeente Oisterwijk welstandsvrij zijn. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt er wel getoetst aan door de raad goedgekeurde beeldkwaliteits- en stedenbouwkundige plannen. Denk bijvoorbeeld aan KVL. Maar ook dat wordt straks welstandsvrij. Want deze plannen komen te vervallen wanneer de bouwwerken gerealiseerd zijn..