Terugblik op 2017, wat speelde er in gemeente Oisterwijk

Het jaar 2017 zit er op. Een goed moment om nog even terug te kijken én alvast vooruit te kijken. De verkiezingen komen er immers aan. En dan kunt u als inwoner uw stem weer laten horen!

Gedoe rondom Tiliander en Den Boogaard

Wat ons zeker zal bijblijven van afgelopen jaar is het gedoe rondom onze cultuurcentra. Ten eerste omdat er voor Tiliander wel heel veel geld nodig is om de culturele motor weer draaiende te krijgen. Aangezien er géén totaalplan is, stemden wij als PGB tegen. Gelukkig is voor de coalitie van AB en VVD inmiddels de maat ook vol en ook deze partijen zeiden vooralsnog ‘nee’ tegen nóg een investering van €250.000 in 2018.

En dan was er een hoop gedoe rondom Den Boogaard, toen de directeur plotseling besloot om afscheid te nemen van bedrijfsleider Cees de Laat. Daardoor was heel Moergestel in rep en roer. Volgens wethouder Ina Batenburg van de VVD was er niets aan de hand en had het college van B&W hier in ieder geval geen rol in. Na indringende vragen van onze kant en van andere partijen, kwam zij tot het inzicht dat het toch nogal wat betekent voor het voortbestaan van Den Boogaard. Als PGB hebben wij nog voorgesteld te onderzoeken of het gemeenschapshuis door de inwoners zelf geëxploiteerd kan worden. Daar kregen we helaas niet de handen voor op elkaar.

Toekomst van de veehouderij?

Afgelopen jaar boog de raad zich weer regelmatig over de toekomst van de veehouderij in onze gemeente. Als PGB hebben we diverse pogingen ondernomen om het beleid verder aan te scherpen, waarbij voor ons gezondheid en leefbaarheid voorop blijven staan. Daarom hebben wij herhaaldelijk gepleit voor duurzame krimp in plaats van duurzame groei, waar de huidige coalitie (AB en VVD) juist voor kiest. Wij gaan voor minder dieren, minder stallen en minder overlast!

In dit kader hebben we er ook nog voor gepleit om te kijken of ‘warme sanering’ mogelijk is van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2 in Heukelom. De buurt ervaart immers nog steeds veel overlast, terwijl het bedrijf nog steeds wil uitbreiden. Helaas was alleen PrO het eens met ons voorstel. In de laatste raadsvergadering van het jaar boekten we als PGB gelukkig nog wel een succesje. De gehele raad stemde ermee in dat we zo snel mogelijk nieuw geurbeleid gaan opstellen. Wat ons betreft gaat dit ervoor zorgen dat we in 2018 strengere geurnormen krijgen. Weer een stapje in de goede richting!

Geld terug naar de burger

De gemeente Oisterwijk staat er financieel goed voor. Sterker nog, de spaarpot is zo goed gevuld dat we onze risico’s maar liefst 3x kunnen afdekken. En dat vinden wij wat veel van het goede. Daarom hebben wij er in de raad voor gepleit om dit gemeenschapsgeld ‘terug te geven’ aan onze inwoners. De andere partijen waren het echter niet met ons eens.

Dat hebben we ook nog aan het einde van het jaar geprobeerd met de leges voor gastouderopvang. Die zijn zo hoog dat de gemeente Oisterwijk op de twijfelachtige 4e plek van Nederland staat. Hoewel AB en VVD eerder ook kritisch waren over dit (veel te hoge) legestarief, stemden ze uiteindelijk toch tegen. Zij hebben gekozen voor kostendekkende leges; wij kiezen voor marktconforme en maatschappelijk verantwoorde tarieven.

Haaren bij Oisterwijk

Afgelopen jaar stond ook in het teken van de toekomst van de gemeente Haaren. Dat de kern Haaren van harte welkom is, staat buiten kijf. Maar de wijze waarop het college van B&W en de coalitie het wilden ‘regelen’ deed bij ons toch de wenkbrauwen flink fronzen. Ze wilden namelijk dat als de herindeling zou plaatsvinden per 1 januari 2020, de verkiezingen van maart 2018 zouden komen te vervallen. Los van het feit dat dit in strijd is met de wet, vonden wij als PGB dit echter totaal ondemocratisch. Het is toch niet uit te leggen dat je als coalitie tussentijds de spelregels verandert, zodat je zelf 2 jaar langer aan de macht kunt blijven! Gelukkig is de provincie inmiddels ook tot dat inzicht gekomen en zijn er gewoon verkiezingen op 21 maart 2018.

Keuzes in het verkeer!

Op het gebied van verkeer speelde er weer het nodige in 2017. Allereerst zijn er belangrijke stappen gezet op weg naar een vrijliggend fietspad tussen Moergestel en Haghorst. Het deel langs de Heizenschedijk komt er sowieso in 2018. Voor het gedeelte Broekzijde hebben wij er nog met succes voor gepleit dat er geen wegversmalling komt bij de boerderij op nr. 11.

Daarnaast is er eindelijk een knoop doorgehakt over een tweede ontsluiting van de wijk Pannenschuur op de Heukelomseweg. Gelukkig is daar mede op ons aandringen uiteindelijk ook rekening gehouden met alle suggesties van de bewoners, waardoor de verkeersdruk beter verdeeld wordt.

Helaas was onze oproep aan het college om geen linksafverbod in te stellen bij de spoorwegovergang Heusdensebaan richting Nicolaas van Eschstraat aan dovemansoren gericht. Dat ondanks zo’n 50 bezwaren vanuit de Waterhoef. Voor ons blijft het de omgekeerde wereld.

De verbreding van de A58 komt ook steeds dichterbij. Hopelijk een oplossing voor de dagelijkse files en als gevolg daarvan het sluipverkeer door Moergestel. Als PGB hebben wij aangegeven dat het de hoogste tijd is dat de inwoners en de raad actief betrokken worden bij de plannen. Het heeft immers ook nogal wat gevolgen voor het onderliggende wegennetwerk. Daarom moet er wat ons betreft snel in 2018 een bijeenkomst hierover komen. Verder hebben we ons als PGB afgelopen jaar ingespannen voor het parkeren in het centrum van Oisterwijk, de verkeersoverlast aan het Kerkplein in Oisterwijk en de parkeerdruk op bedrijventerrein ’t Seuverick.

Leve de Leefbaarheid

Als PGB vinden wij de leefbaarheid in onze gemeente van groot belang. Om die reden hebben we afgelopen jaar onder meer voor elkaar gekregen dat er een extra impuls komt voor zowel onze wegen als het groen. Specifiek hebben we daarbij nog aandacht gevraagd voor de renovatie van de Dr. Bolsiuslaan, omdat de bewoners van die straat zelf wilden meedenken met de herinrichting. Daarnaast hebben wij ons weer ingespannen voor extra betaalbare woningen, zowel voor starters (om ontgroening tegen te gaan) als voor senioren (in het kader van de vergrijzing). Gelukkig zijn in dat kader de woningen op het Molenveldje eindelijk klaar.

Voor de leefbaarheid in het centrum van Oisterwijk hebben wij er samen met alle andere partijen het college met succes opgeroepen om ervoor te zorgen dat de schaatsbaan weer op De Lind zou komen. Daarnaast hebben wij als PGB ervoor gezorgd dat er een actie was op de kermis, zodat iedereen daar gebruik van kon maken.

Evenementen in het Insaid-gebouw

Het afgelopen jaar heeft ook het Insaid-gebouw de gemoederen bezig gehouden, vooral bij de omwonenden. Reden daarvan was natuurlijk de plannen om daarin en evenementenlocatie te realiseren. Aangezien dit in onze ogen een ingrijpende ruimtelijke ontwikkeling is, hebben wij ervoor gepleit om dit via de gemeenteraad te laten lopen. Wij zien dit immers niet als een ‘kruimelgeval’. De coalitie was echter een andere mening toegedaan, waardoor het college zelf de vergunning kon verlenen.

Meer aandacht voor Monumenten

Als PGB vinden wij dat onze monumenten van groot belang zijn voor onze gemeente. Wij waren dan, net als een aantal eigenaren, verbaasd dat het college de renovatiesubsidie opeens had afgeschaft. En dat ook nog eens zonder daar goed over te communiceren. Na onze vragen daarover hebben we het gelukkig voor elkaar gekregen dat er de komende jaren weer extra aandacht is voor onze monumenten.

Dienstverlening kan beter!

De dienstverlening kan in onze ogen nog beter. Dat begint wat ons betreft al bij de basis. Dus gewoon dat iedereen die een vraag stelt een reactie krijgt welke ambtenaar deze behandelt en wanneer er een reactie volgt. Helaas kregen we zelfs hiervoor de handen niet op elkaar bij AB en VVD. Gelukkig wel voor ons idee voor een zogenaamd track & trace-systeem, zodat je de stand van zaken kunt volgen van je aanvraag, zoals je dat ook kunt bij bijvoorbeeld Bol.com.

Verkiezingen in aantocht

Afgelopen jaar zijn we als PGB ook al gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Die vinden op 21 maart 2018 plaats. In aanloop daarnaar hebben we alvast onze lijsttrekker gekozen: Carlo van Esch. Daarom roepen wij u als inwoner op om uw stem te laten horen in het nieuwe jaar. Want zoals u al van ons gewend was, luistert PGB. En als we er samen de schouders onder blijven zetten, komen we samen verder! Tot 21 maart dus!