Terugblik op de laatste raad voor de verkiezingen in gemeente Oisterwijk

Op de agenda van de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen stond nog een aantal interessante onderwerpen. Het nieuwe zwembad, aanpak van armoede, meer sociale woningbouw, Haaren bij Oisterwijk en statiegeld op blikjes en flesjes. Wilt u weten wat Partij Gemeente Belangen (PGB) er van vond, lees dan snel verder.

Nieuw bestemmingsplan voor sportpark Den Donk

We hebben als voltallige raad ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Den Donk. Daarin hebben we een aantal belangrijke onderwerpen geregeld, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch: een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal, een eigen plekje voor de scouting en meer ruimte voor de manege. Bovendien zijn er voldoende mogelijkheden voor de fusie van de voetbalclubs. Daarnaast heeft het college toegezegd dat er een veld komt voor de handbalclub, dat er ingespeeld kan worden op de plannen van de Duurzaamheidsvallei om Kasteel Durendael te reconstrueren en er is extra oog voor de verkeersveiligheid. Enige aandachtspunt wat overblijft voor PGB is het opofferen van de natuur voor extra parkeerplaatsen op ’t Seuverick. Wij blijven van mening dat er (betere) alternatieven zijn.

Een volwaardig zwembad

Ook hebben we als raad geld vrijgemaakt voor de realisatie van een nieuw volwaardig zwembad. Door PGB zijn via ons raadslid Sander Arkesteijn nog twee aandachtspunten aangekaart. Ten eerste de voorbeeld-functie van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Gelukkig heeft daarom de voltallige raad (op een ‘dissident’ na) ingestemd met het volledig elektrisch maken van het zwembad. Geen gasaansluiting dus! Daarnaast hebben we onze zorg uitgesproken of in het ene bad dat er komt wel iedereen terecht kan. Dan gaat het om zwemlessen, verenigingen, therapie en recreatie. Dat vereist verschillende temperaturen. In de Leye hebben we daar nu immers meerdere baden voor. Wij hebben daarom (ruim voor de vergadering) de vraag gesteld wat een extra bad eventueel zou betekenen. We moeten immers jaren vooruit kunnen met het nieuwe zwembad. En in de ontwerpplannen is de mogelijkheid van een extra bad ingetekend. Helaas geen antwoord vanuit het college, maar dat gaat er nu alsnog komen, aldus de wethouder. Wij zijn benieuwd!

Armoedebeleid moet sneller geregeld zijn

PGB vindt dat er snel nieuw armoedebeleid moet komen, dat breder ingezet kan worden dan nu het geval is. Dus ook voor mensen die net boven het minimumloon zitten, maar in de praktijk door allerlei regelingen toch in de problemen komen (armoedeval). Het is het college niet gelukt om dat in deze raadsperiode voor elkaar te krijgen. Daarom stelden B&W nu voor om het huidige beleid voor onbepaalde tijd te verlengen. Ons raadslid Sander Arkesteijn vond dat echter geen goed idee. Om de druk op de ketel te houden bij het college, diende hij een voorstel in om het ‘slechts’ met een jaar te verlengen. Dat werd met steun van alle partijen aangenomen.

Meer sociale woningbouw

Belangrijk onderwerp tijdens de laatste raad voor de verkiezingen was de sociale woningbouw in onze gemeente. Die heeft de laatste jaren te wensen overgelaten. Daarom hebben wij als PGB ook ingestemd met het voorstel om een half miljoen vrij te maken om dit te stimuleren. Wat ons betreft mag dat echter breder ingestoken worden, zodat er snel meer betaalbare woningen bijkomen voor jong en oud. De andere partijen waren het met ons eens, maar kozen er toch voor om het nu te houden bij het voorstel van het college. Dus alleen voor sociale huurwoningen.

Wij gaan er derhalve vanuit dat we het na de verkiezingen alsnog breder gaan trekken. Om het voor nu toch al extra te ‘regelen’, stelde we nog wel (samen met PrO) voor om voor twee concrete plannen alvast een percentage te hanteren van 35% voor sociale woningbouw, maar daar kregen we helaas de handen bij de coalitie van AB en VVD niet voor op elkaar.

Haaren bij Oisterwijk

Op verzoek van de gemeente Haaren behandelden we als raad ook nog een verzoek om de bestuurszorg voor een deel van het grondgebied over te nemen. Dat hadden we eerder al besloten. Het ging nu eigenlijk nog alleen over de datum. Ons raadslid Rob van Seters gaf aan dat PGB akkoord kon gaan met 2021 als voorkeur en anders 2022, maar dat het wel van belang is dat we samen optrekken met de andere betrokken gemeenten. Dan is het vreemd dat Boxtel een afwijkend besluit heeft genomen, waarbij de voorkeur uitgaat naar 2022. Nog werk aan de winkel dus voor de burgemeester om op een lijn te komen!

Statiegeld op flesjes

Tenslotte dienden we als PGB nog een motie in om als gemeente Oisterwijk aan te sluiten bij de statiegeld-alliantie. Dat houdt kort gezegd in dat er in de strijd tegen zwerfafval statiegeld moet komen voor blikjes en flesjes. Wat vreemd was, is dat het college voor de vergadering al via social media liet weten mee te doen. Dus zonder dat de raad zich hierover kon uitspreken. Een primeur in Nederland, aldus ons raadslid Dion Dankers. Maar het had het college gesierd om eerst de reactie van de raad af te wachten. Daarom hebben we de motie gewoon ingediend en toen bleek dat alle partijen het eens waren met ons voorstel. Daarmee hebben we voor de verkiezingen al een van onze programmapunten gerealiseerd. Nu de rest nog!

Meer weten?

Als u nog vragen heeft of als u wat kwijt wilt bij ons, dan horen wij dat natuurlijk graag. Neem dan gerust contact met ons op via info@partijgemeentebelangen.nl of via 06-22126062. Kijk ook eens op onze website (www.partijgemeentebelangen.nl) of op Facebook/PGB Oisterwijk.

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)