Terugblik op de raad: Den Boogaard, landgoederen, fietspad Haghorst en meer

Fietspad Haghorst

“Weer een paar belangrijke stappen op weg naar een vrij liggend fietspad tussen Moergestel en Haghorst! En daar zijn wij als PGB erg blij mee,” aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. De voltallige raad stemde in met het bestemmingsplan en met het tracé langs de Broekzijde. Er was voor PGB nog één heet hangijzer: de voorgestelde wegversmalling bij de boerderij Broekzijde 11. Als PGB hebben we voorgesteld om als raad de voorkeur uit te spreken voor een traject zonder wegversmalling, bijvoorbeeld door deze boerderijwoning te verplaatsen. En met succes, de gehele raad stemde in!

Economische Visie

PGB stemde in met de economische visie, maar wel pas nadat wethouder Smit een toezegging had gedaan in de richting van ons raadslid Sander Arkesteijn. Kort gezegd: in  het vervolg-traject worden onze inwoners (alsnog) goed betrokken bij de uitvoering van de economische visie. Tot nu toe zijn er namelijk alleen maar ondernemers betrokken bij het opstellen van de visie en dat vinden wij onvoldoende!

Over de ‘rode loper’ voor bedrijven zijn wij als PGB erg content, maar wat ons betreft moet deze ‘rode loper’ worden uitgerold voor al onze inwoners. Dat het nog niet helemaal tussen de oren zit bij het college, bleek bij het agendapunt over de ijsbaan. Maar daarover hierna meer!

Landgoederen

Er stonden 2 landgoederen op de agenda: De Rozephoeve en Laag Heukelom. Als PGB hebben we ingestemd met beide voorstellen, maar we hebben net als PrO wel onze zorgen. “Wat PGB betreft, moeten we zuinig zijn op ons buitengebied, zeker als het gaat om verdere verstening,” aldus PGB-raadslid Rob van Seters. “In dit geval gaat het om een ‘rood voor groen’-regeling, maar wij zien liever een integrale(re) aanpak.”

Bij de plannen voor de Rozephoeve was er nog discussie over de hoogte van een gebouw (hoofdmoment) dat nabij de Gerrithoeve moet komen. Als PGB zijn wij akkoord gegaan met een hoogte van 15 meter en daarnaast een accent van maximaal 18 meter, maar wel onder strikte voorwaarden. Daar houden we de initiatiefnemer en het college aan!

Integriteitskwesties

Er stonden twee integriteitskwesties op de agenda. Allereerst een rapport van oud-burgemeester Willems naar het gedrag van raadslid Mathijssen. Concreet gaat het om het starten met de bouw van een tweede woning op zijn erf. De conclusie van Willems als vertrouwenspersoon is dat er sprake is van onbehoorlijk en niet integer gedrag. De raad heeft deze conclusies onderschreven met uitzondering van de raadsleden van Algemeen Belang en Patrick Simons van de VVD.

Opvallend, want bij het volgende agendapunt kwam het rapport over de identiteit van ‘Miranda Koster’ aan de orde. Deze (nep)persoon heeft een tijd lang negatieve berichten verspreid over PrO en PGB. Daarbij is op enig moment Patrick Simons voorbij gekomen als ondertekenaar van een mail. De identiteit van Miranda Koster is helaas niet te achterhalen. Er zijn tijdens het onderzoek echter opvallende zaken aan het licht gekomen over raadslid Simons, onder meer het verspreiden van nepnieuws over D66. Daarom stelden wij als PGB voor om naar dit nepnieuws nader onderzoek te doen, maar daar kregen we de handen niet voor op elkaar bij AB en de VVD. Jammer!

Den Boogaard

Als PGB hadden wij ‘Den Boogaard’ op de agenda gezet. Aanleiding was het ontslag van de bedrijfsleider, dat houdt de gemoederen in Moergestel volop bezig. Verenigingen zijn boos, vrijwilligers lopen weg en inwoners begrijpen er helemaal niks van. Daarom hebben wij wethouder Batenburg (VVD) aan de tand gevoeld. In eerste instantie reageerde zij wederom vooral formeel; zij gaat er niet over.

Nadat andere partijen haar ook aanspraken op haar gebrek aan inlevingsvermogen, toonde ze enig begrip. Dit voelt wel als ‘mosterd na de maaltijd’, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. De wethouder gaat nu het gesprek aan met de directeur van de cultuurcentra, onder meer om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van Moergestel bij Den Boogaard hersteld wordt. Het zal niet meevallen om het vertrouwen terug te winnen!

IJsbaan

Als PGB hebben we een motie ingediend om de ijsbaan op De Lind te ‘redden’. De voltallige raad zat wat dat betreft op dezelfde lijn. Maar de burgemeester zag een hoop beren op de weg. Het waren terechte zorgen, maar we hadden van hem verwacht dat hij mee zou denken in oplossingen. Vanuit PGB verwoordde Dion Dankers het als volgt: ‘Het lijkt erop dat de rode loper uit de economische visie alweer is opgerold’. Hopelijk krijgen we het toch voor elkaar dat ook dit jaar weer iedereen kan genieten van de ijsbaan!