Tijdelijke brug Voorste Stroom

Het college heeft in oktober besloten de tijdelijke langzaam-verkeer-brug bij de Willem de Zwijgerlaan te laten verwijderen. Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid van een definitieve brug op dezelfde locatie. 


Partij Gemeente Belangen wilde dat in ieder geval tot die tijd de huidige brug bleef staan.

Veiliger voor fietsers en wandelaars, nu en in de toekomst
De brug over de Voortse Stroom is begin 2008 geplaatst en heeft zijn bestaansrecht meer dan voldoende bewezen. Er is een veilige en kortsluitende verbinding voor het langzaam verkeer ontstaan tussen de wijk Westend en onder meer de sportvelden op Den Donk. Maar de brug vormt bovendien in de toekomst een belangrijke schakel in de verbinding voor het fietsverkeer vanuit de wijk Pannenschuur. Zeker als Pannenschuur IV is afgebouwd en er een verbinding met de Heukelomseweg is.

Brug is onmisbaar
De overgrote meerderheid van de bewoners in Oisterwijk-west onderschrijft het belang van de brug. Het college kan dit signaal volgens ons niet negeren door een formeel standpunt in te nemen, onder het motto van ‘afspraak is afspraak’. Het kan toch niet zo zijn dat slechts een beperkt aantal huishoudens hun wil opleggen en ingaan tegen de opvatting van nagenoeg heel Oisterwijk-west. Dit met oneigenlijke argumenten als overlast en het uitlaten van honden.

De Willem de Zwijgerlaan is een openbare weg en is van ons allen. Daarom vraagt Partij Gemeente Belangen het college nadrukkelijk, mede namens een groot aantal bewoners van Westend, dat de brug niet verdwijnt, voordat het onderzoek naar de wenselijkheid van de brug, de financiering en de te volgen procedures is afgerond. De financiële gevolgen van handhaving van de bestaande brug dienen dan in het onderzoek meegenomen te worden.