Toch bezuinigen op subsidies

 

In de Begroting 2010 staan veel voorstellen om op subsidies te bezuinigen en de lasten voor de burgers opnieuw te verhogen. De subsidies worden niet geïndexeerd en met 3,5% gekort. Ook worden enkele subsidies geheel geschrapt. Maar zelf bezuinigen doet het college nauwelijks.

Ook de lasten worden weer verhoogd. Niet alleen de OZB maar ook heffingen, leges en de parkeertarieven gaan extra omhoog. Al met al geen prettig vooruitzicht.

Dat riep veel weerstand op, zeker ook bij Partij Gemeente Belangen. Kees van Elderen: “De gemeente moet zelf wel het goede voorbeeld geven!” Hij pleitte voor gelijke monniken gelijke kappen en riep het college op om zelf ook 3,5 % te bezuinigen. Daarmee zou ook veel van de pijn bij de Oisterwijkse verenigingen kunnen worden weggenomen.

Ook de andere partijen vonden de voorgestelde bezuinigingen maar niets. Dat gold zeker voor de andere oppositiepartijen OO en AB. Maar ook de coalitiepartijen roerden zich. Er werd hoog ingezet. Er zit geen visie achter, er zijn geen criteria, aldus PrO. De jeugd, kwetsbare groepen en onderwijs moeten worden ontzien. De kaasschaafmethode, iedereen 3,5 % bezuinigen, is niet eerlijk!
De VVD had grote bezwaren tegen de verhoging van de OZB en, net als het CDA, tegen de verhoging van de parkeertarieven. Al met al stevige kritiek, ook van de coalitiepartijen.

Het resultaat? Teleurstellend. Want helaas, uiteindelijk werden alleen de onderwijbegeleiding (tijdelijk!) en de kleine verenigingen ontzien.