Toegankelijkheid Dorpsstraat en De Lind

De politiek vergadert over de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in het Oisterwijkse centrum. En waarom er nu een discussienotitie ‘toegankelijkheid Dorpstraat en De Lind’ voorligt? Eigenlijk is deze vraag heel eenvoudig te beantwoorden, namelijk de heer Krusemeijer, die zelf blind is, heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd, omdat hij niet tevreden is.

Samengevat

Inhoudelijk zijn er de volgende punten:
1. De Dorpsstraat is onbegaanbaar door uitstallingen van de winkeliers en De Lind door het ontoegankelijk maken van de blindengeleidestroken. Daar komt ook de stalling van fietsen midden op de stoep nog bij.
2. Er wordt niet gehandhaafd dan wel onvoldoende, want het leidt niet tot het gewenste resultaat;
3. Blindengeleidestroken op de Lind zijn toe aan onderhoud;
4. De heer Krusemeijer heeft schade opgelopen door nalatigheid en maakt daardoor de gemeente aansprakelijk.

Daar gaan de raadsleden in Oisterwijk deze week over in discussie: hoe kan het beter?

De uitgebreide feiten op een rij.

Op 27 januari 2013 (ruim 3 jaar geleden dus) schrijft de heer Krusemeijer een brief aan de raad. Met als inhoud:
• In 2006 (10 jaar geleden) zijn de geleidestroken voor blinden en slechtziende in de Dorpstraat na reconstructie niet teruggeplaatst. Diverse keren heeft de heer Krusemeijer hierover gesproken met een beleidsmedewerker die als reden gaf dat het esthetisch niet kon op deze belangrijke straat en er zijn toch weinig mensen die er gebruik van maken. Vindt het college dit nog steeds?

• Tevens werd aangegeven dat als alternatief tegen uitstalling van attributen door de winkeliers gehandhaafd zou worden. Dit mag dus al sinds 2006 niet meer. De foto die bij de notitie is gevoegd is een maand geleden door mij persoonlijk gemaakt. Commissieleden, wat vindt u hier van?

• In Nederland wordt op steeds meer plaatsen aandacht besteed aan toegankelijkheid, maar in Oisterwijk doen we dat juist niet. Portefeuillehouder, kunt u dat uitleggen voor een gemeente die juist trots is op het centrum met een promotie voor toeristen?

• Hoe is de toegankelijkheid in de Dorpstraat nu? Een regelrechte ramp! Dit geldt voor blinden en slechtziende, maar ook voor kinderwagens, hand in hand lopen, etc. Hoe zo handhaven?

• Een slechtziende breekt zijn kostbare blindengeleidestok, maar de gemeente komt niet op het idee dat men wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn. Dus een eventuele vergoeding wordt al helemaal niet over gesproken. Commissieleden, zijn jullie met PGB van mening dat de gemeente deze stok van €150 dient te vergoeden?

• Onze terrassen op De Lind! Weliswaar blindengeleidestroken maar de ruimte om daar overheen te lopen is te krap, sterker nog: die wordt regelmatig geblokkeerd.

• Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel. Er zijn ook goede initiatieven ontplooit in Oisterwijk voor de doelgroep van de heer Krusemeijer. Bijvoorbeeld de oversteek geleidestroken op kruising Lind-Dorpstraat-Stationstraat-Verwielstraat. Dit is mooi, maar doet niets af aan de toegankelijkheid van het overige centrum.

De brief van 4 februari 2016
• Er is geen reactie geweest op de brief van 2013. Wat? Dit kan niet waar zijn!

• Na zich persoonlijk te melden in het gemeentekantoor in 2015 heeft de heer Krusemeijer contact gehad met een beleidsmedewerker. Sterker nog, ze hebben samen door het centrum gelopen. Dat is mooi, dat is aandacht voor onze inwoners en dat vindt PGB erg belangrijk.

• Op de vraag wanneer er gehandhaafd gaat worden werd geantwoord: Dat er niet gehandhaafd kan worden op uitstallingen van winkeliers. Wat?

• Om het nog erger te maken, een horecaondernemer die de blindengeleidestroken blokkeerd geeft doodleuk aan dat hij daar een vergunning voor heeft. Wat? U merkt het al ik val van de ene verbazing in de andere. Wat is hier aan de hand?

• En de blindengeleidestroken die er wel liggen zijn onbegaanbaar, omdat ze voor de doelgroep schots en scheef liggen. Dit moeten we als gemeente Oisterwijk toch beter kunnen.