Toekomst Mozaïk

 

Vragen aan het college

Een onherroepelijk bestemmingsplan, onze wens voor betaalbare grondgebonden woningen, een samenwerking tussen buurtbewoners en de Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO), ‘geluiden’ uit de buurt, de nieuwe Woonvisie en een leegstaand schoolgebouw. Allemaal onderwerpen die met de locatie ‘Mozaïk’ te maken hebben.


In het kader van dit actuele onderwerp stuurden wij vandaag het College van B&W een brief met enkele vragen over de locatie Mozaïk. Daarin vragen wij vooral om de Woonvisie af te wachten en om in goed overleg te blijven met de buurt.

We wachten de reactie van het college even af. Zodra wij meer weten, leest u dat op onze site. Lees onze brief aan het College.