Van een koude kermis thuisgekomen?

Kermis-2016De Oisterwijkse kermis lijkt al bijna uit onze gedachten, maar de nare bijsmaak van de kaartprijs op vrijdagavond staat nog vers in het geheugen. Want niet alle exploitanten hielden zich aan de zeer concrete afspraak met de gemeente om een attractie voor €1 aan te bieden tussen 5 en 7. 

En dat vinden wij vreemd. Vreemd vanuit de exploitanten, afspraak is toch afspraak? En vreemd vanuit de gemeente, die niet leek te handhaven op deze avond. Wij willen dit als PGB volgend jaar echt voorkomen en daarom hebben wij nu vast aan de bel getrokken bij het college:

Geacht college,

In juli 2016 is er in zowel Moergestel als Oisterwijk de jaarlijkse kermis geweest. Dit jaar, maar ook vorig jaar, werd gepubliceerd dat op vrijdagavond gedurende 2 uur alle attracties 1 euro zouden kosten. Helaas werd hier door een groot aantal kermisexploitanten niet als zodanig gehoor gegeven.

PGB heeft hieromtrent de volgende vragen aan het college.

  1. College, waarom heeft u geen actie ondernomen toen bekend werd dat aan uw aankondiging in diverse media maar beperkt gehoor gegeven werd de kermisexploitanten? Deze vraag wordt nog eens versterkt gezien het feit dat u al ervaring had uit een soortgelijke situatie vorig jaar.
  2. Wat heeft u preventief er aan gedaan om deze situatie te voorkomen?
  3. Heeft u nog plannen om de gedupeerde inwoners van onze gemeente te compenseren?
  4. Wat gaat u er aan doen om te zorgen dat er volgend jaar wel gevolg wordt gegeven aan uw aankondiging om alle attracties gedurende 2 uur voor 1 euro per persoon te laten draaien?
  5. Of maakt u de keuze om de inwoners van onze gemeente op een andere manier tegemoet te komen? Zo ja, hoe?

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij in afwachting van een voorspoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

Dion Dankers
Raadslid Partij Gemeente Belangen