Verbreding A58

Steun verbreding A58

Momenteel wordt volop gewerkt aan de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Oirschot. Dit moet een aantal problemen rondom Eindhoven oplossen. Het stuk tussen Oirschot en Tilburg blijft echter nog achterwege. Dit terwijl er ook daar dagelijks files staan op dit deel van de snelweg, vooral in de richting van Eindhoven. Dat heeft weer tot gevolg dat er veel sluipverkeer, waaronder veel zwaar vrachtverkeer, door het centrum van Moergestel rijdt.

 

Samen optrekken
Kort geleden stond in het Brabants Dagblad een artikel dat aangrenzende gemeenten samen moeten optrekken richting het Rijk om het voor elkaar te krijgen dat ook dit stuk van de A58 wordt verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Daarbij gaat het om de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Oirschot, maar zeker ook Oisterwijk.


Voorkom sluipverkeer
Wij hebben het college gevraagd of zij ook al actief deelneemt aan deze lobby tot verbreding van de A58. Zo ja, op welke wijze dit dan gebeurt. Zo niet, dan doen wij een dringende oproep om alsnog mee te doen aan deze lobby. Het is immers van groot belang voor de leefbaarheid van Moergestel dat het sluipverkeer uit het dorp wordt geweerd. En daarmee ook verkeersonveilige situaties en extra nadelige gevolgen voor het milieu (zoals fijnstof) zoveel mogelijk worden voorkomen.