Verklaring alle politieke partijen in Oisterwijk rond uitlatingen Geert Wilders

Partijen-Oisterwijk

De gezamenlijke politieke partijen van Oisterwijk vinden dat Geert Wilders met zijn uitspraken over minder Marokkanen, duidelijk een grens heeft overschreden. Wij nemen dan ook duidelijk en met kracht afstand van zijn uitspraken.

Zijn opmerkingen werken polariserend, in een tijd waarin we er juist met zijn allen, samen, de schouders onder moeten zetten. Zijn opmerkingen zijn onnodig grievend voor met name onze Marokkaanse medeburgers. Ze creëren onnodig een gevoel van onveiligheid en laten mensen onnodig denken dat ze niet-gewenst zijn.

Wij willen daarom aan alle burgers van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom, jong en oud, rijk en arm, van Nederlandse of van buitenlandse afkomst, laten weten dat iedereen welkom is en een plaats heeft. Wij vormen immers samen onze maatschappij.