Visie


Onze partij staat midden in de samenleving, stelt de burgers centraal en is betrokken bij wat er leeft. Partij Gemeente Belangen is duidelijk bij het behartigen van de belangen van de burgers in de gemeente Oisterwijk.

In de afgelopen jaren hebben we veel belangrijke doelen bereikt en is veel tot stand gebracht, zoals:
– de meldlijn buurtbeheer,
– wijkcentra met wijkraden,
– betaalbare woningen
– en straks de brede scholen centraal in de wijk.

Partij Gemeente Belangen heeft die ontwikkelingen gestimuleerd en er in belangrijke mate aan bijgedragen.

De toekomst
Naar de toekomst toe willen we nieuwe accenten leggen. Daarom is onze visie vernieuwd en geactualiseerd. Bij die visie kiest onze partij als uitgangspunt, dat de gemeentelijke organisatie dienstbaar is aan de Oisterwijkse burgers. De gemeente heeft als primaire taak de burgers van Oisterwijk goed van dienst te zijn. Maar ook de taak, om het eigene van de kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom te bewaren, te bewaken en uit te bouwen. Die visie vertalen we nu in een concreet partijprogramma voor de komende 4 jaren.

 

pgblogo2009

 

 

 

Het nieuwe logo onderstreept de vernieuwing. Het bevestigt ook dat Partij Gemeente Belangen nog steeds midden in de maatschappij en tussen de burgers staat. Hun wensen, behoeften en belangen zijn leidend en vormen de basis voor het beleid dat Partij Gemeente Belangen wil realiseren. Uitstekende contacten met burgers en organisaties zijn en blijven ons kenmerk. De burgers kunnen altijd bij onze partij terecht en wij zoeken hen ook op.

Partij Gemeente Belangen geeft sturing en richting aan het gemeentelijke beleid, door de inwoners duidelijk in de gemeenteraad en in commissies te vertegenwoordigen. En ook door nadrukkelijk toe te zien op een goede en tijdige uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid en de genomen besluiten.

De oplossingen die we nastreven zijn duurzaam, eigentijds, duidelijk en transparant. Ze passen ook in het karakteristieke en eigene van de kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.