Vluchtelingenstroom in Brabant en asielopvang Oisterwijk

vuchteling

Net als in heel Nederland, speelt ook in Brabant het vluchtelingenvraagstuk een belangrijke rol in de actualiteit. Wat dit voor Oisterwijk betekent? De komende tijd zullen er gesprekken plaatsvinden en zal er meer duidelijkheid komen.

Heb jij ideeën, opmerkingen of suggesties? Mail ze naar info@partijgemeentebelangen.nl. Jouw reactie is van harte welkom!

Het college heeft het proces als volgt op de agenda gezet, meer dan dat kunnen wij er ook nog niet over vertellen.

  • 12 mei, besloten informatieavond voor de fractietop ;
  • 17 mei, openbaarmaking van het Plan van Aanpak, gelijktijdig in de 9 gemeenten van Hart van Brabant;
  • 18 mei, avond inloopbijeenkomst waar het Plan van Aanpak door het college wordt toegelicht en waar raadsleden gereed staan om met inwoners van gedachte te wisselen over de opgaven voor Oisterwijk, Heukelom en Moergestel;
  • 23 mei volgt een extra openbare raadsvergadering over het plan van aanpak.

Bijlagen

Brabantse aanpak opvang vluchtelingen – Taakstelling >>

Brief van de Commissaris van de Koning >>

Persbericht Gezamenlijke aanpak Brabantse gemeenten >>