Voldoende viswater voor hengelsportvereniging Oisterwijk?

4_jan_oerlemansklHet bestuur van de Oisterwijkse hengelsportvereniging uitte onlangs op onze fractievergadering haar bezorgdheid over het (achterstallige) onderhoud van het aanwezige viswater in onze gemeente en de beschikbaarheid daarvan in de toekomst. Raadslid Jan Oerlemans wilde namens PGB schriftelijke vragen stellen aan het College van B&W.

Maar juist voordat de brief verzonden zou worden, deelde de voorzitter ons mee dat het overleg met de gemeente inmiddels hervat is. Uit dat overleg vloeit voort dat er gekeken wordt hoe en wanneer er onderhoud aan de vennen gepleegd gaat worden. We zijn blij met het feit dat het college dit nu oppakt en in overleg met de visclub naar oplossingen gaat zoeken. PGB blijft de ontwikkelingen volgen en zal zo nodig alsnog actie ondernemen.

Wij wensen deze grote vereniging veel succes en de leden veel visplezier toe!