Volledig fietspad Haghorst gaat er komen!

fietspad haghorst

In 2017 gaat het er dan toch echt van komen. Een vrijliggend fietspad tussen Moergestel en Haghorst. En dan niet alleen langs de Heizenschedijk, maar ook langs de Broekzijde. Dat is nog eens goed nieuws voor alle fietsers!

Het is al jarenlang onderwerp van gesprek, zeker nadat scholiere Inge van den Boer bijna €12.000,-inzamelde via crowdfunding. Daarmee was duidelijk dat er veel draagvlak is voor het fietspad. Tot voor kort wilde het College van B&W Oisterwijk er echter niet aan om het volledige traject aan te leggen. Maar gelukkig is zij nu toch overstag gegaan.

Als PGB zijn wij altijd een warm pleitbezorger geweest van deze fietspad. Dan moet je geen half fietspad aanleggen, dus alleen langs de Heizenschedijk! Juist vanuit veiligheidsoverwegingen is het van groot belang dat ook langs de Broekzijde een vrijliggend fietspad komt te liggen. Zeker met (provinciale) subsidiemogelijkheden hoeft dat niets extra te kosten!

Wij gaan ervan uit dat dit jaar de voorbereidingen kunnen worden getroffen, zodat het fietspad volgend jaar daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. En dan kan iedereen veilig fietsen van Haghorst naar Moergestel en andersom. Hieruit blijkt nog maar eens de kracht van de (Moergestelse en Haghorstse) gemeenschap: Samen sta je sterk en samen kom je (letterlijk en figuurlijk) verder!

De crowdfundingactie van Inge bij Omroep Brabant (2014):