Voorstel voor bredere A58

Oplossing voor verkeersdruk Moergestel

In de raadsinformatiebrief van 24 februari geeft het college aan dat er een belangrijke stap is gezet op weg naar een versnelde aanpak van de A58. De gemeente Oisterwijk kan ideeën inbrengen. Wij geven met PGB graag een voorzet!

Moergestel heeft teveel last van sluipverkeer richting Spoordonk en het achterliggend gebied, vooral als er file staat op de A58. Dat kan volgens ons sterk worden verminderd door het aanleggen van parallelbanen voor afslaand verkeer, te beginnen bij knooppunt de Baars, tot tenminste voorbij Oirschot.

Derde rijstrook en parallelbaan

“Realiseer een derde rijstrook in beide richtingen parallel aan de A58. Dan kunnen namelijk de twee middelste rijbanen gebruikt worden voor het doorgaande verkeer tussen Tilburg en Eindhoven, zonder dat dit verkeer ‘last’ heeft van in- en uitvoegend verkeer. De derde losliggende rijbaan kan als een soort van randweg fungeren, zoals dat nu ook al is gerealiseerd bij de A2 rondom Eindhoven.”

Betere verspreiding van verkeer

Voordeel daarvan is dat het bestemmingsverkeer ook kan afslaan via deze parallelweg bij de Reedijk in Moergestel en de Kattenberg en Lubberstraat in Spoordonk (gemeente Oirschot). Op die manier heeft het verkeer richting Spoordonk en achterliggend gebied een goed alternatief. Je hoeft niet meer helemaal door te rijden naar de afslag Oirschot, maar hebt al 3 eerdere mogelijkheden om af te slaan. Daardoor ontstaat automatisch ook een betere verdeling van het verkeer. Gevolg is dat de kom van Moergestel enorm wordt ‘ontlast’.

Dit voorstel hebben wij naar het college van Oisterwijk gestuurd. We kijken uit naar de reactie van het college en hopen dat zij deze suggestie inbrengt in het kader van de verkenning van het traject Tilburg – Eindhoven.