Vragen over sociaal team Oisterwijk

Wanneer je een ingewikkelde hulpvraag aan de gemeente hebt,bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdwet of de WMO, dan is de kans groot dat je vraag terecht komt bij het ‘sociaal team’. Maar van inwoners hebben we begrepen dat het niet altijd duidelijk is wanneer zij vervolgens een antwoord mogen verwachten. Naar aanleiding hiervan heeft PGB het college van Oisterwijk een aantal vragen gesteld.

social-teamWat opvalt in de onduidelijkheid die speelt bij al deze inwoners, is dat zij niet weten of er sprake is van een formele aanvraag. Bij een formele vraag heb je juridisch gezien bepaalde rechten, als het wachten op antwoord te lang duurt bijvoorbeeld. Wij vinden als PGB overigens dat elke vraag goed en tijdig beantwoord moet worden. De gemeente zou daarin actiever kunnen zijn, door de inwoners duidelijker te vertellen wat zij kunnen verwachten.

Wij hebben daarom formeel een aantal vragen aan het college gesteld:
  1. Wanneer is er bij een vraag aan het sociaal team sprake van een formele aanvraag?
  2. Welke beslistermijnen zijn daarbij  van toepassing?
  3. Worden inwoners met een vraag aan het sociaal team uitgelegd hoe zij tot een formele aanvraag kunnen komen?
  4. Wordt aan inwoners bevestigd wanneer er sprake is van een formele aanvraag? En worden zij daarbij geïnformeerd over de wettelijke beslistermijnen en wet dwangsom?