Vragen over het nieuwe bestuur van Tiliander en Den Boogaard

tilianderAfgelopen week uitte de partij Algemeen Belang haar teleurstelling over de samenstelling van het nieuwe ‘COM-bestuur’, Cultuurcentra Oisterwijk en Moergestel. Het college neemt afstand van deze uitingen, maar wat vindt het college inhoudelijk van de opmerkingen van AB?

Wij zijn als PGB benieuwd en daarom hebben wij het college deze vragen gesteld in onderstaande brief.

Geacht College,

De fractie van Algemeen Belang heeft recent op haar website haar teleurstelling uitgesproken over de samenstelling van het nieuwe bestuur van COM. Daarbij geeft ze onder andere aan dat er geen vertegenwoordigers vanuit Moergestel en Heukelom in het nieuwe bestuur zitting hebben. AB stelt ook vraagtekens bij de “kennis van het lokale culturele netwerk” van dit bestuur en bij hun lokale draagvlak. Ook wordt de hoop uitgesproken dat dit bestuur slechts een beperkte opdracht heeft. Het college heeft inmiddels aangegeven afstand te nemen van de uitlatingen van AB en ook dat deze geen enkele bijdrage leveren aan de inzet van het nieuwe bestuur.

Onze vragen hierover aan het college zijn de volgende:

1. Vindt het college dat AB terecht teleurgesteld is over de samenstelling van het nieuwe bestuur?
2. Deelt het college de mening van AB dat het een omissie is dat er geen vertegenwoordigers van Moergestel en Heukelom in het nieuwe bestuur zitting hebben?
3. Onderschrijft het college de vraagtekens die AB plaatst wat betreft “de kennis van het lokale culturele netwerk” van de betreffende bestuursleden?
4. Heeft het nieuwe bestuur, zoals door AB wordt gehoopt, slechts een tijdelijke en beperkte opdracht?

De fractie van Partij Gemeente Belangen ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.