Vragen over Okido Oisterwijk en ‘t Honk Moergestel

kidnerenBegin september klopten bezorgde ouders bij ons aan, omdat zowel kinderdagverblijf Okido in Oisterwijk, als ‘t Honk in Moergestel, onverwacht hun deuren gaan sluiten. Wij delen als PGB de zorgen en willen meer inzicht krijgen in de maatschappelijke gevolgen en in de rol van het college.

We hebben de vragen deze week formeel neergelegd bij het college.

Geacht college,

Naar aanleiding van het sluiten van zowel Okido in de wijk Pannenschuur als ’t Honk in Moergestel en het collegebesluit d.d. 16 juni 2015 inzake “Aanpassen huur voorzieningen voor Stichting Kinderopvang Humanitas en verrekening energielasten Stichting Kinderopvang Humanitas / Stichting Wijkorganisatie Pannenschuur” hebben wij op grond van artikel 39 RvO de onderstaande vragen:

1. Wat betekent de voorgenomen beëindiging van de huurovereenkomst van ‘t Honk voor de kinderen van Moergestel en vooral van basisschool
Bienekebolders?
2. Wat betekent de beëindiging van de huurovereenkomst door Okido voor de kinderen en inwoners van de Pannenschuur?
3. Betekent dit sluiting van zowel ‘t Honk als Okido en zo ja wat heeft het college gedaan om sluiting te voorkomen?
4. Waarom het college heeft besloten af te zien van aanpassing van de huur, maar niet over te gaan tot invordering van de te weinig betaalde energielasten door Humanitas?
5. Is er sprake van een gelijk speelveld voor kinderdagverblijven in Oisterwijk; m.a.w. is met het afzien van de invordering geen sprake van verkapte subsidie aan Humanitas?

Met vriendelijke groeten,

Sander Arkesteijn
Namens Partij Gemeente Belangen