Vragen over verbreding A58

Carlo van EschDe A58 is al langere tijd een zorgpunt vanwege de files en het sluipverkeer door Moergestel en Oisterwijk. In 2011 én 2012 stelden we hier al vragen over en gaven we suggesties. Benieuwd naar  de stand van zaken en voor een extra duwtje in de rug, stelde raadslid Carlo van Esch namens PGB begin juni een aantal vragen aan het college van B en W.

De inhoud van de brief met de vragen aan het college:

Op 25 maart 2012 vroegen wij in een brief aan u, of het college zich bij de verbreding van de A58 kon vinden in de suggestie om parallelbanen voor afslaand verkeer te realiseren langs de A58. Wij vroegen u daarbij ook om deze suggestie in te brengen bij Rijkswaterstaat in het kader van de verkenning van het traject Tilburg – Eindhoven. Op 18 april 2012 liet u weten dat u deze suggestie door zou geven aan Rijkswaterstaat en ons zou informeren, zodra u hierop reactie kreeg.

Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en zijn er in de pers regelmatig berichten verschenen over dit onderwerp. Zoals wij begrepen hebben, is de verkenning nu daadwerkelijk gestart. Om die reden wenden wij ons nu wederom tot uw college met een aantal vragen.

  1. Heeft uw college al een reactie gekregen vanuit Rijkswaterstaat over onze suggestie om parallelbanen te realiseren langs de A58? Zo ja, welke?
  2. Op welke wijze participeert uw college in de verkenning van de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven? Eerder stelden wij u hierover ook al vragen, in januari 2011.
  3. In het verlengde van de vorige vraag, werkt u daarbij samen met de andere aanliggende gemeenten (zoals Hilvarenbeek, Oirschot en Best) om gezamenlijk kenbaar te maken wat de ‘wensen’ zijn om het sluipverkeer tegen te gaan?

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord op onze vragen. Het is in onze ogen namelijk van groot belang voor de leefbaarheid in Moergestel om het sluipverkeer ten gevolge van files op de A58 zo snel mogelijk terug te dringen. De parallelbanen zijn daarbij in onze ogen het onderzoeken waard. In dat kader vinden wij het van wezenlijk belang dat uw college actief participeert in de verkenning en daarbij probeert samen met de andere betrokken gemeenten op te trekken. Die hebben immers met soortgelijke knelpunten te maken en in onze ogen geldt daarbij nadrukkelijk ons motto: Samen kom je verder!