Waarom luistert de coalitie niet? Een gratis advies.

Carlo-van-EschAls Partij Gemeente Belangen zitten we inmiddels ruim een half jaar in de oppositie. En als u het niet meer mocht weten, dat was zéker niet onze eigen keuze. Van de ene op de andere dag zegden AB en VVD het vertrouwen in PGB op, zonder voorwaarschuwing, zonder nadere toelichting. Op dat moment hebben we meteen aangegeven constructief te blijven meedenken. Maar we merkten al gauw dat we letterlijk en figuurlijk op een zijspoor waren gezet. Op de inbreng van PGB wordt niet of nauwelijks serieus ingegaan, noch door de coalitie, noch door het college.

Desondanks hebben we het afgelopen half jaar diverse pogingen gewaagd om onze (positief) kritische noten naar voren te brengen in de politieke arena. Dit alles in het belang van onze inwoners, want daar doen we het immers allemaal voor als volksvertegenwoordigers!

In de commissievergaderingen hadden we nog wel de indruk dat er naar ons geluisterd werd, maar in de raad klapte de oester die coalitie heet weer hermetisch dicht. Dat is dan ook de reden geweest voor PGB om samen met PrO onze teleurstelling hierover naar voren te brengen in de laatste raadsvergadering: een Motie van Treurnis.

De aanleiding daarvoor was vooral dat het college regelmatig ‘vergeet’ om onze inwoners aan de voorkant te betrekken bij besluiten, terwijl we dat wel met elkaar hebben afgesproken. De druppel voor ons was het besluit rondom het linksaf-verbod van de Heusdensebaan naar de Nicolaas van Eschstraat.

Wij waren stomverbaasd dat er tijdens de laatste raadsvergadering geen enkele inhoudelijk reactie kwam op hetgeen door PGB en PrO werd ingebracht. De enige reactie die volgde was, dat de coalitie en het college zich niet herkennen in de kritiek. Wat ons dan opvalt, is dat AB in de raad niet of nauwelijks ingaat op onze (inhoudelijke) inbreng, maar steevast wel nadien op haar website. Durft AB de inhoudelijke discussie niet met ons aan te gaan in de raadsvergadering?

Als PGB blijven wij onze positief-kritische kanttekeningen plaatsen bij alles wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Dat blijven wij doen in het belang van onze inwoners. En onze oproep is: Coalitie en college, doe er je voordeel mee!

We doen deze oproep nu (eenmalig) via onze website, maar laten we met elkaar afspreken dat we vanaf nu de discussie weer gewoon aangaan waar die thuis hoort: in de politieke arena. Neem de inbreng van onze inwoners en ons als volksvertegenwoordigers serieus. Zie de kritiek als een gratis advies, want vaak is tegenwicht keihard nodig voor een evenwichtig en gedragen besluit.

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)