Wateroverlast wijk Pannenschuur leidt tot vragen

De afgelopen dagen was het weer goed raak: veel regen en onweer na een paar hete zomerdagen. Helaas voor wijk Pannenschuur betekent dat meer dan alleen een nat pak. Overlopende straten en borrelende, stinkende afvoeren bij mensen thuis. 

Omdat dit al vaker is voorgekomen, heeft PGB het college enkele vragen gesteld over de aanpak van de oorzaak van de wateroverlast.

De brief aan het college vind je onder het filmpje ‘zoek de stoep’.


Geacht college,Wateroverlast-foto-1

Zoals bij u wellicht bekend, zorgde de hevige neerslag op zondagavond 27 juli 2014 wederom voor wateroverlast in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk. Straten als Mark, Langvennen-Noord en Zoom stonden volledig blank en de stankoverlast was daarbij enorm. Bij de bewoners in huis beginnen alle afvoeren te borrelen en vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van douche, bad, toilet of wasbak, om overstroming in huis te voorkomen.

PGB maakt zich zorgen, omdat bovenstaande beschrijving niet meer incidenteel plaatsvindt, maar meerdere keren per jaar. Daarnaast komt het water steeds dichter bij de voordeur. Bij de regenbui van 27 juli 2014 werd bij menigeen de voordeur door het water aangetikt. Bovendien ontstaan er levensgevaarlijke situaties door omhoog komende putdeksels, waardoor de put open komt te liggen maar dit is onder water niet te zien! Daarom luidt PGB nu de noodklok.

PGB vraagt aan het college dringend aandacht voor dit probleem en ziet daarom graag antwoord op onderstaande vragen:

  1. Is bij het college bekend dat de wijk Pannenschuur meerder keren per jaar wateroverlast ondervindt na hevige regenbuien?
  2. Wat is de oorzaak van het feit dat het water op specifieke plekken in de wijk niet weg kan en daardoor de straat in loopt?
  3. Zijn er plannen om dit probleem aan te pakken?
    a) Zo ja, wanneer worden deze uitgevoerd?
    b) Zo nee, geeft deze brief aanleiding om het probleem te onderzoeken enaan te pakken?
  4. Kunt u zo concreet mogelijk aangeven wat u aan deze wateroverlast gaat doen?

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij in afwachting van een voorspoedig antwoord.

Partij Gemeente Belangen