Wethouder Kees Rijnen legt functie neer

kees_rijnenWethouder Rijnen van Partij Gemeente Belangen heeft zijn functie op 2 november neergelegd. De aanleiding is wat hij noemt de ‘onwerkbare situatie’ zoals die recent binnen het college is ontstaan. Voor een goed collegiaal bestuur mist hij het benodigde wederzijds vertrouwen.

Aanleiding voor het besluit is het interne overleg met de coalitiepartners en met de beide andere partijen, over de kwestie Bosrandgelden. PGB is voorstander van een gedegen en breed onderzoek, hetgeen ook door wethouder Rijnen werd bepleit. Deze kwestie staat namelijk niet op zich. Er is sprake van een breder bestuurlijk probleem.  In een krantenartikel verwoordde Marjan Bastiaan van PrO het zo: “het probleem is groter dan Bosrand alleen”. En ook: “De raad wordt vaker niet goed geïnformeerd, waardoor we onze controlefunctie niet naar behoren kunnen uitoefenen. “PGB onderschrijft dat het probleem de kwestie Bosrandgelden overstijgt.

In het overleg hierover werd het onderlinge vertrouwen binnen het college zodanig aangetast, dat wethouder Rijnen heeft besloten zijn functie neer te leggen. Wethouder Rijnen: “Ik vind het heel erg jammer dat ik dit besluit moet nemen.”
Kees van Elderen, fractievoorzitter van PGB, betreurt het besluit van wethouder Rijnen: “Hij heeft zich altijd met hart en ziel namens PGB, voor de gemeentelijke zaak ingezet. Bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van het KVL terrein. Het is zuur dat hij, met de start daarvan in zicht, deze conclusie moet trekken.” Anderzijds heeft Van Elderen respect en begrip voor de stap van Rijnen. De fractie van PGB beraadt zich nu over het vervolg.