Wijkwethouder gaat aan de slag met inwoners Westend en Pannenschuur in Oisterwijk

Pannenschuur-Buiten-Klerx-LemmensTijdens de raadsvergadering van 28 mei 2015 heeft wethouder Lemmens (PGB) toegezegd na de zomer aan de slag te gaan met de bewoners van Westend en Pannenschuur. Samen met hen wil hij nog dit jaar plannen maken om de leefbaarheid in deze wijken te versterken.

Deze toezegging deed hij op verzoek van raadslid Carlo van Esch (PGB) bij de behandeling van de Perspectiefnota.

Afspraak nakomen

Voor Partij Gemeente Belangen is dit een van de speerpunten voor de komende jaren. Om die reden is in het coalitieakkoord ook afgesproken dat de wijkwethouders samen met de bewoners van alle wijken, dorpen en buurten in de gemeente Oisterwijk leefbaarheidsplannen gaan maken. En in de tweede helft van dit jaar gaat het er dus daadwerkelijk van komen. Om te beginnen met de wijken Westend en Pannenschuur, waar Wim Lemmens zelf de wijkwethouder is.

Onze inwoners zijn dé deskundigen over hun eigen wijk

Carlo van Esch is hierover erg tevreden: “Niemand weet beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan de bewoners zelf. Juist daarom is het van groot belang dat de wijkwethouders in gesprek gaan met die bewoners om samen te bepalen wat er moet gebeuren om hun eigen wijk leefbaar te houden.”

Alle wijken en kernen komen aan bod

De bedoeling is dat uiteindelijk alle wijken van Oisterwijk, maar ook Moergestel en Heukelom aan bod komen. Maar na het zomerreces komen eerst Pannenschuur en Westend aan de beurt. Vooral in die laatste wijk is gebleken dat er een hoop ontevredenheid is onder de mensen. De hoogste tijd dus om daarmee aan de slag te gaan!