Wim Lemmens kandidaat wethouder voor PGB in Oisterwijk

Partij Gemeente Belangen (PGB) draagt Wim Lemmens (60 jr) uit Hilvarenbeek op 24 januari voor als nieuwe PGB wethouder in de gemeente Oisterwijk. Hij heeft een technische achtergrond en veel politieke en bestuurlijke ervaring.

“Met Wim Lemmens hebben we een waardig opvolger voor de in november teruggetreden Kees Rijnen,” aldus fractievoorzitter Kees van Elderen.

 

Ervaring als raadslid en wethouder Hilvarenbeek

Vanaf 1985 was Lemmens namens het CDA commissie- en raadslid in gemeente Hilvarenbeek. Alle beleidsvelden kwamen daarbij op zijn pad.
Tot 2006 was hij vele jaren werkzaam in technische managementfuncties bij enkele grotere ondernemingen.

In de periode 2006-2010 was hij wethouder voor onder meer: Ruimtelijke Ordening, volkshuisvesting, reconstructie platte land en grondzaken. Ook was hij in die periode verantwoordelijk voor het nieuwe winkelcentrumplan.

Door gewijzigde politieke verhoudingen bij de verkiezingen in 2010 kreeg zijn wethouderschap geen vervolg.  Nu krijgt hij bij PGB een nieuwe kans in Oisterwijk.

Sterke persoonlijkheid met juiste bagage

Naar de mening van PGB voldoet Wim Lemmens aan de functie-eisen die men heeft opgesteld. Naast de al genoemde ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening onderschrijft hij het PGB partijprogramma en het coalitieakkoord en het addendum. Ook is hij in staat mede sturing en richting te geven aan het verbeteren en optimaliseren van de politieke omgeving.

Mensen verbinden en stimuleren

Wim Lemmens weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren in hun eigen kwaliteiten. Met zijn open houding is hij een prettig en goed benaderbaar persoon. Hij legt makkelijk contacten en past uitstekend bij de PGB-cultuur. Het leggen van verbindingen is hem op het lijf geschreven.

Daadkrachtig aanpakken van lopende projecten

Naar de mening van PGB moet hij goed in staat zijn het vele werk dat ‘op de plank ligt’ verder te ontwikkelen en/of ten uitvoer te brengen, zoals: de voortgang m.b.t. het KVL-complex, het uitwerken van de woonvisie rekening houdend met de daarbij genomen raadsbesluiten en niet op de laatste plaats het op orde brengen van de bestemmingsplannen.

Voordracht wethouder op 24 januari

PGB draagt Lemmens voor in een extra raadsvergadering op 24 januari 2013, direct voorafgaand aan de reguliere commissievergaderingen. Op 7 februari vindt dan de volgende raadsvergadering plaats.