Wonen, werken en innoveren

3_eef_van_doremaeleklEnkele bestemmingsplannen op de agenda kregen onze instemming. Vooral de wijze waarop is ingespeeld op de reacties en wensen van de burgers, kreeg van PGB een pluim. Dat niet alle burgers helemaal tevreden zijn, doet daar niets aan af. Nog enkele bestemmingsplannen te gaan en dan zijn dit jaar, alle plannen over wonen en werken in onze gemeente, weer actueel. Maar er stond nog een belangrijk speerpunt op de agenda van 28 maart: burgerparticipatie. Zowel bij het agendapunt Meedoen naar Vermogen als het Maatschappelijk Innovatiefonds staan de inwoners van Oisterwijk centraal. PGB wil graag dat iedereen meedoet in onze maatschappij. Voor de realisatie daarvan is, op basis van de participatiewet, de nota Meedoen naar Vermogen in de raad behandeld. De uitgangspunten werden door PGB onderschreven, alhoewel nog enkele vragen bleven. Belangrijk daarbij was onze zorg over de verdringing van betaalde arbeid. Meedoen aan de samenleving door het verrichten van betaald of onbetaald werk is van belang voor alle mensen, ook die met een beperking. Maar dat mag en kan natuurlijk niet ten koste gaan van andere mensen, met name die aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is het kind met het badwater weg gooien en dat moet worden voorkomen. PGB vroeg daar aandacht voor. PGB ondersteunt ook het initiatief tot het oprichten van het Fonds Maatschappelijke Innovatie en de uitgangspunten die de gemeente daarbij voorstaat. Een onafhankelijke stichting gaat ideeën en initiatieven toetsen aan een aantal goede criteria. Vooral de vraag of wordt bijgedragen aan het “meer samen doen met minder”, vindt PGB een goede zaak. Op verzoek van PGB zal de stichting jaarlijks verantwoording afleggen over de uitvoering en resultaten van het fonds. Eef van Doremaele, raadslid Partij Gemeente Belangen