Woningen op maat

Speerpunt 2: Woningen op maat.

Wat willen we bereiken?
Een woningaanbod dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners. Meer betaalbare woningen met een tuin voor zowel starters als senioren. Dit bevordert ook de doorstroming. Dat betekent vooral maatwerk leveren; doelgroepgericht bouwen. Bovendien willen wij een voortvarende aanpak van het KVL-terrein en het centrum van Moergestel, zodat de verloedering snel tot het verleden gaat behoren. Samen daadkrachtig aan de slag.

Hoe willen we dat bereiken?

 

·          Schrappen van betuttelende normen, voorwaarden en onnodige regels.

·          Meer ruimte voor grondgebonden en betaalbare woningen.

·          De gemeente stimuleert individuele en gezamenlijke particuliere woningbouwinitiatieven door de verkoop van bouwgrond, direct aan de toekomstige bewoners.

·          Starters worden ondersteund met een starterslening of korting op bouwgrond.

·          Het Volkshuisvestingsfonds zetten we in voor meer betaalbare senioren- en starterswoningen.

·          Voor ouderen worden er meer aangepaste woningen gebouwd, zoals mantelzorgwoningen en aangepaste seniorenwoningen in de buurt van zorgsteunpunt De Vloet.

·          Woonstichtingen richten zich primair op het bouwen en opknappen van sociale huurwoningen en woningen voor mensen met een beperking.

·          De gemeente voert een actief grondbeleid, zodat ze zelf meer grond verwerft voor het bouwen van grondgebonden woningen.

·          De gemeente neemt bij woningbouwontwikkelingen de regie in handen, ook als het gaat om gronden, in eigendom van anderen. Steeds streeft de gemeente na, inhoud te geven aan het bouwen voor diverse doelgroepen.

·          Het volkhuisvestingsbeleid gaat op de schop, er komt meer ruimte voor maatwerk, woningen op basis van de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners.


Andere speerpunten van PGB:
  1. Een gemeente, echt voor de burgers, die luistert, helpt en adviseert.>>>
  2. Woningbouw op maat, vooral voor starters en senioren.
  3. Prettig en veilig wonen, met nette wegen en mooi groen.>>>
  4. Een samenleving, waaraan iedereen kan meedoen.>>>
  5. Een echt wij(k)gevoel in dorpen, buurten en wijken.>>>
  6. Een gezond financieel beleid, met lage lasten voor de burgers.>>>