Zwembad en Baerdijk op raadsagenda Oisterwijk

zwemband
In februari staat de toekomst van het zwembad op de politieke agenda. Jij kunt nu nog invloed uitoefenen! Want de komende weken zijn er nog enkele bijeenkomsten. Wil je meer weten of je mening nog geven, kijk dan welke bijeenkomst voor jou nuttig is. Ook de Baerdijk/Rode Brugstraat staat op de agenda.

Via de agenda van Inwonerszaken kun je het raadsvoorstel en achterliggende documenten over het zwembad downloaden >>>

  • Woensdag 28 januari zit PGB vanaf 20.30 uur in zwembad De Leye. Je kunt bij ons terecht met vragen en opmerkingen;
  • Donderdag 29 januari is er een beeldvormende avond in het raadhuis, vanaf 20.00 uur;
  • Maandag 2 februari zit de PGB-fractie in het raadhuis vanaf 20.00 uur om de commissie te bespreken, ook dan zal het zwembad besproken worden;
  • Donderdag 5 februari staat het raadsvoorstel op de agenda bij Commissie Inwonerszaken, start om 19.30 uur in het Raadhuis;
  • Maandag 23 februari bereidt de PGB-fractie de Raad voor, en op
  • Donderdag 26 februari staat het raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad (20.00 uur Raadhuis).

Oisterwijk-Rode-BrugstraatMorgenavond kun je ook naar het Raadhuis komen voor uitleg over het project Baerdijk/Rode Brugstraat. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur. Dit raadsvoorstel komt in de Commissie Ruimtelijke Zaken aan de orde.