PGB over raadsvergadering 1 februari

Tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2024 ging het onder meer over de starterslening, onderwijshuisvesting en de gedenknaald KVL. Meer weten, lees dan snel verder.

 

Starterslening

Tijdens het raadsplein van 18 januari jl. stelde ons raadslid Femke Pijnenburg vragen over de starterslening. Toen bleek het niet meer mogelijk te zijn om in 2024 een starterslening aan te vragen. Voor starters die nu een woning hebben gekocht is dit te laat. Daarom heeft PGB in de raad, samen met CDA en D66, een motie ingediend om startersleningen te blijven verstrekken. Op basis daarvan heeft de wethouder toegezegd dat hij startersleningen blijft verstrekken en met een voorstel komt om het budget te verhogen. Goed nieuws voor starters!

 

Onderwijshuisvesting

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting, wat in samenspraak met de schoolbesturen is opgesteld. Daar is PGB blij mee, maar toch konden wij ons niet in alle punten vinden. Daarom dienden wij samen met de VVD twee amendementen in, die allebei werden aangenomen. Ten eerste om de plus op de wettelijke taken integraal mee te nemen bij de begrotingsbehandeling. Ten tweede om niet te kiezen voor een bestemmingsreserve voor Durendael, maar eerst het haalbaarheidsonderzoek af te wachten en dan met scenario’s te komen inclusief dekking.

Gedenknaald KVL

De Gedenknaald KVL verkeert in een slechte staat. Daarom is er een inwonersinitiatief om deze op te knappen. Daarvoor is geld nodig en een klein deel (15.000 euro) wordt aan de gemeente gevraagd. Als PGB juichen wij inwonersinitiatieven van harte toe, gaf onze fractievoorzitter Carlo van Esch aan. Wij vroegen ons echter wel af hoe het zover heeft kunnen komen. Want het lijkt ons minder omslachtig als dit via het ambtelijk apparaat of het college loopt. Om een ellelange procedure te voorkomen, hebben wij daarom ingestemd met een amendement om nu meteen het benodigde budget vrij te maken, onder voorwaarde dat herstel van de naald daadwerkelijk plaatsvindt. Zo behouden we de gedenknaald voor een ‘prikkie’.

 

Fijne Carnaval!

Komende dagen barst carnaval weer los in Döllekesgat, Pierewaaiersrijk, Struivenwènersdurp en de Rommelpot. Wij wensen iedereen heel veel leut!

 

Fractie Partij Gemeente Belangen (PGB)

info@partijgemeentebelangen.nl