Raad en Commissies

De gemeenteraad in Oisterwijk

De gemeenteraad van gemeente Oisterwijk bestaat uit 23 raadsleden. Zij zijn samen ‘de baas’ en bepalen de koers van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die elke 4 jaar worden gekozen, door de inwoners van onze gemeente. PGB werd in 2020 de grootste partij, met 6 raadsleden.

Voor PGB zitten in de raad:

  • Carlo van Esch, ook de fractievoorzitter van PGB;
  • Roel van den Bersselaar
  • Marieke Moorman
  • Femke Pijnenburg
  • Jan de Laat
  • Johan van den Brand

De gemeenteraad komt ongeveer elke 6 weken bij elkaar voor de raadsvergadering. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen, die voor ons als inwoners van belang zijn. Dit gaat over van alles: bestemmingsplannen, zorg, woningbouw, verkeer, leefbaarheid in de wijk, sportvoorzieningen, etc.

Naast de 6 raadsleden, heeft PGB ook een wethouder ‘geleverd’ aan het college: Dion Dankers. Samen met de wethouders Anne Cristien Spekle en Eric Logister en burgemeester Hans Janssen vormen zij het college van B&W in gemeente Oisterwijk. 

Raadsplein en Raadsontmoeting
De raadsleden weten veel, maar kunnen ook niet alles alleen. Om de raadsvergadering voor te bereiden, komen partijleden bij elkaar, gaan ze op pad de wijken en dorpen in en vragen belanghebbenden of deskundigen om hun gedachten. Maar er zijn ook Raadspleinen en Raadsontmoetingen. Onze raads- en commissieleden praten tijdens deze vergaderingen met inwoners, met elkaar en met de portefeuillehouder, vaak als voorbereiding op een besluitvormende raadsvergadering.

Vanuit PGB zijn er naast genoemde 6 raadsleden ook nog 3 commissieleden actief: Jurgen Bogers, Thijs Reijnen en Frans Smoorenburg.

 Jurgen Bogers
 Thijs Reijnen
 
Frans Smorenburg
Frans Smoorenburg