Raad en Commissies

De gemeenteraad in Oisterwijk

De gemeenteraad van gemeente Oisterwijk bestaat uit 21 raadsleden. Zij zijn samen ‘de baas’ en bepalen de koers van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die elke 4 jaar worden gekozen, door de inwoners van onze gemeente. PGB werd in 2018 de grootste partij, met 6 raadsleden.

Voor PGB zitten in de raad:

 • Carlo van Esch, ook de fractievoorzitter van PGB;
 • Roel van den Bersselaar
 • Marieke Moorman
 • Johan van den Brand
 • Jan de Laat
 • Femke Pijnenburg

De gemeenteraad komt formeel elke 6 weken bij elkaar voor de raadsvergadering. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen, die voor ons als inwoners van belang zijn. Dit gaat over van alles: bestemmingsplannen, zorg, woningbouw, verkeer, leefbaarheid in de wijk, sportvoorzieningen, etc.

Naast de 6 raadsleden, heeft PGB ook een wethouder ‘geleverd’ aan het college: Dion Dankers. Samen met de wethouders Stefanie Vatta en Peter Smit en burgemeester Hans Janssen vormt hij het college van B&W in gemeente Oisterwijk. 

Commissies
De raadsleden weten veel, maar kunnen ook niet alles alleen. Om de raadsvergadering voor te bereiden, komen partijleden bij elkaar, gaan ze op pad de wijken en dorpen in en vragen belanghebbenden of deskundigen om hun gedachten. Maar er is ook een commissieavond. Commissieleden (partijgenoten en ook raadsleden) praten tijdens deze vergadering met elkaar en met de portefeuillehouder (wethouder of burgemeester).

Daar proberen ze de ideeën van anderen te peilen, discussiëren ze met elkaar over het onderwerp en stellen vragen ter verduidelijking van het raadsvoorstel van het college, dat iedereen heeft gekregen.

In gemeente Oisterwijk zijn er 3 commissies, hierin zitten verschillende leden van alle partijen in Oisterwijk.

Commissie Algemene Zaken

Marieke Moorman
Roel van den Bersselaar
Mart Ermen

 

  

 

 

 

 

Roel van den Bersselaar, Marieke Moorman en Mart Ermen vormen het PGB-team voor de commissie Algemene Zaken (AZ). De commissie AZ adviseert en overlegt over:

 • algemene coördinatie & communicatie
 • politie & brandweer
 • rampenbestrijding & integraal
 • veiligheidsbeleid
 • personeel & organisatie
 • informatisering & automatisering
 • juridische & facilitaire zaken
 • financiën & economische zaken
 • bestuurszaken & intergemeentelijke
 • samenwerking
 • planning & control
 • recreatie & toerisme
 • (bron: commissieverordening gemeente Oisterwijk)

Commissie Inwonerszaken

Rob van Seters

 

 

 

 

 

Rob van Seters en Mieke Moorman vertegenwoordigen voor ons de inwoners van gemeente Oisterwijk in de commissie Inwonerszaken. In de commissie inwonerszaken bespreken we wat er speelt in de wijken en andere onderwerpen die direct invloed hebben op de inwoners van Oisterwijk.De raadscommissie Inwonerszaken adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • kunst en cultuur
 • sport en welzijn
 • onderwijs
 • sociale zaken
 • gezondheidszorg en gehandicaptenbeleid
 • (bron: commissieverordening gemeente Oisterwijk)

Commissie Ruimtelijke Zaken

Carlo van Esch
Jurgen Bogers

 

 

 

 

 

Carlo van Esch en Jurgen Bogers vormen het ‘ruimtelijke team’ van PGB. De raadscommissie Ruimtelijke Zaken adviseert en overlegt over:

 • ruimtelijke ordening
 • bouwzaken
 • grondzaken
 • volkshuisvesting
 • verkeer
 • milieu
 • openbare werken
 • infrastructuuro