Raadsplein 14 september

PGB over Raadsplein

Tijdens het Raadsplein van 14 september ging het o.a. over De Noenes, tijdelijke schoolgebouwen, sportpark Stokeind en Energietoeslag. Wil je meer weten, dat lees je hierna.

 

Noenes

Na veel jaren van onduidelijkheid, lijken er kansen te komen voor De Noenes in Haaren.  In een Nota van Uitgangspunten staat dat de eigenaren van een woning kunnen kiezen voor een definitieve woonbestemming. Ze mogen daarbij dan ook hun huidige recreatiewoning wat uitbreiden. Wel moeten ze een kwart van de meerwaarde die de woning gaat krijgen aan de gemeente betalen. Dat geld komt in een fonds voor landschapsverbetering. Het moet natuurlijk ook wel een bosrijke omgeving blijven. Gelukkig denken alle betrokken partijen heel positief over de plannen. Dat maakt juist ook PGB enthousiast, aldus ons raadslid Johan v/d Brand. Nu alles in één keer goed regelen, dan komt er zestig jaar na het begin eindelijk de jarenlang beoogde situatie op De Noenes.

 

Scholen

Het college stelt voor om de noodlokalen aan Den Donk te laten slopen en nabij de locatie van 2College Durendael en basisschool de Kikkenduut nieuwe tijdelijke huisvesting te plaatsen. De noodlokalen aan Den Donk zijn in slechte staat en afgeschreven. Hiervoor is een bedrag van ruim € 1,1 miljoen nodig. Ons raadslid Jan de Laat gaf namens PGB aan dat we liever een integrale afweging hadden willen maken bij de begrotingsbehandeling, maar dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen natuurlijk voorop staat.

 

Stokeind

Op vragen van onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf het college aan dat er voortgang zit in de ontwikkeling van sportpark ’t Stokeind in Moergestel. Afgelopen maanden zijn 2 velden bij Audacia opnieuw aangelegd, kleedkamers gesloopt en voorbereidingen getroffen voor nieuwe kleedkamers. Volgende stap is de aanbesteding van het kunstgrasveld, zodat de aanleg hopelijk (stikstofvrij) kan gaan starten. Als dat klaar is, komt er ruimte vrij voor de tennisvereniging (padelbanen) en het gilde gebouw.

 

Energietoeslag

De gemeente kan helaas nog niet aan de slag met het uitkeren van de eenmalige energietoeslag, omdat zowel de spelregels als het budget nog niet duidelijk zijn. Daarvoor zijn we afhankelijk van het Rijk!

 

Fractie PGB

(info@partijgemeentebelangen.nl)