Bestuur

Naast de actieve fractieleden kent PGB ook een bestuur.

In het bestuur zitten:
Sten Reijnen – voorzitter
Jan Plompen – Secretaris
Piet van Baest – penningmeester
Mieke Moorman – Bestuurslid
Berrie van Berkel – Bestuurslid

Het bestuur van de vereniging Partij Gemeente Belangen draagt primair zorg voor algemeen bestuur van de vereniging, goede interne communicatie en verhoudingen binnen de vereniging. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor het samenstellen van de kieslijst en het beheren van de financiën.

Ook het organiseren van de verkiezingscampagne behoort tot de kerntaken van het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor een campagnecommissie aan die belast wordt met de uitvoering van de verkiezingscampagne.