Raadsplein 18 januari

Femke Pijnenburg

PGB over onderwijshuisvesting, startersleningen en principeverzoeken

 

Tijdens het raadsplein van 18 januari ging het onder meer over onderwijshuisvesting, startersleningen en principeverzoeken. Wil je weten wat PGB hiervan vond, dat lees je hierna.

 

Onderwijshuisvesting

Er is een onderwijshuisvestingsplan opgesteld samen met het onderwijsveld. PGB staat achter de uitgangspunten, maar ziet het voorstel graag op twee punten aangepast. Ten eerste voor de bovenwettelijke eisen zoals energieneutraal en frisse school. PGB wil dat ook, maar weet dat er vanaf 2026 een groot tekort ontstaat op de gemeentelijke begroting. We vinden daarom dat we een integrale afweging moeten maken bij de perspectiefnota.

Daarnaast zijn we geen voorstander van een bestemmingsreserve voor Durendael. Ons raadslid Roel v/d Bersselaar pleitte voor een structurele oplossing. En dat is niet via een ‘incidentele’ bestemmingsreserve, maar door het structureel in de begroting op te nemen. Laten we het meteen goed regelen, net zoals voor de andere scholen!

 

Principeverzoeken

PGB-raadslid Johan v/d Brand heeft aan de wethouder een vraag gesteld over ruimtelijke principeverzoeken, bijvoorbeeld voor het bouwen van een huis wat nu volgens het bestemmingsplan nog niet kan. Zo’n aanvraag met onderbouwing kost veel geld. Het zou fijn zijn om snel te weten of zo’n plan kansrijk is. Helaas werkt het bij onze gemeente niet zo. Dat zou PGB graag anders zien, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de aanvrager. Vanaf 1 januari is er de Omgevingswet. We gaan de komende maanden kijken of er hierdoor een verbetering voor aanvragers komt.

 

Starterslening

Naar aanleiding van signalen dat het budget voor startersleningen op zou zijn, heeft ons raadslid Femke Pijnenburg om uitleg gevraagd. De wethouder reageerde dat dit inderdaad het geval is. Aan de raad zal gerapporteerd worden wat de stand van zaken is en rondom de jaarrekening volgt dan een voorstel over voortzetting van de lening. Dat duurt PGB te lang. Wij vinden dat we nu extra geld moeten vrijmaken om starters vooruit te helpen. In de raad komen we daar verder op terug.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze of andere onderwerpen? Neem dan contact met ons op via info@partijgemeentebelangen.nl.

 

Fractie Partij Gemeente Belangen (PGB)