PGB over Raadsplein

Tijdens het Raadsplein van 20 januari heeft PGB een aantal vragen gesteld over actuele zaken. Wil je weten waarover, lees dan snel verder.

Ons raadslid Jan de Laat stelde vragen aan wethouder Dankers over Den Domp. De wethouder vroeg de raad nog even geduld te hebben. Het onderzoek is afgerond, maar hij wil het rapport eerst bespreken met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH). Daarna wordt het openbaar. Wij zijn benieuwd!

Ook wilde De Laat van wethouder Logister weten hoe het staat met de tijdelijke bewoning bij ‘De Wingerd’. Bewoners hebben een tijdelijk huurcontract (tot september 2022), waarna ze moeten doorstromen. Zowel Leystromen als de wethouder geven aan dat niemand zomaar op straat komt te staan. Dat is een hele geruststelling!

Onze fractievoorzitter Carlo van Esch heeft vragen gesteld over het aantal te realiseren betaalbare woningen op de voormalige schoollocatie aan de Bosstraat in Moergestel. Wethouder Logister gaf aan dat er nu een concept-plan ligt van de ontwikkelaar en dat er minimaal 2 woningen voor starters en 2 voor senioren moeten komen. Maar dat kunnen er nog meer worden.

Aan de Sprendlingenstraat is een bouwvergunning verleend voor een bedrijfspand. Wij hebben gevraagd hoe zich dat verhoudt tot de visie om KVL Noord te transformeren naar wonen. De reactie  vanuit het college is dat het bedrijf kiest voor een investering op deze locatie en dat daardoor een gehele omzetting van bedrijvigheid naar wonen onhaalbaar lijkt. Hopelijk gaat het elkaar niet bijten!

Ons raadslid Johan v/d Brand heeft de vraag gesteld hoe het staat met de oude sporthal in Haaren. Hier moeten huurwoningen en CPO woningen gebouwd worden. De wethouder gaf aan dat alle lichten op groen staan. Wat ons betreft aan de slag dan!

Ook over de sloop van Haarendael hebben we de wethouder bevraagd. Want hoe kan het dat het advies is om de overblijfselen na de brand niet te slopen, terwijl het college wel een sloopvergunning wil verlenen? Het blijkt genuanceerder te liggen. Op 14 februari worden we bijgepraat over het hele dossier Haarendael. Dat wordt tijd. Ook om inwoners daarna weer uitgebreid te informeren.

Fractie PGB