Standpunten

Binnenkort vind je hier ons verkiezingsprogramma en onze speerpunten voor de komende jaren! Nog heel even geduld.

Onze visie

Al sinds jaar en dag staan bij onze partij de leefbaarheid en veiligheid in uw eigen leefomgeving centraal. In onze ogen weet niemand beter wat er speelt in de buurt dan u als inwoner zelf. En dat kan verschillen per dorp, buurt en wijk. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. Dit moet in onze ogen ook zo blijven. Dat vergt maatwerk.

Daarom zijn voor PGB, als lokale politieke partij, uw wensen en behoeften leidend bij de te varen koers. Wij vinden dat de gemeente samen met u moet zoeken naar oplossingen, voor de problemen waar we als samenleving mee te maken hebben. Dan kan je denken aan de vergrijzing (steeds meer ouderen) en de ontgroening (steeds minder jongeren). Maar ook aan  de individualisering en aan de economische crisis. We moeten met zijn allen het hoofd bieden aan deze ontwikkelingen, voor onszelf maar ook voor onze kinderen. Alleen op die manier kunnen we prettig wonen, werken en recreëren in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. We moeten samen werken aan de toekomst, want samen kom je verder!

PGB kiest de komende jaren voor vijf speerpunten:

  1. Voor actief burgerschap!
  2. Wonen in een prettige leefomgeving.
  3. Iedereen kan echt meedoen.
  4. Prima lokale voorzieningen.
  5. Goede service tegen lage kosten.