Standpunten

Onze visie

Al sinds jaar en dag staan bij onze partij de leefbaarheid en veiligheid in uw eigen leefomgeving centraal. In onze ogen weet niemand beter wat er speelt in de buurt dan u als inwoner zelf. En dat kan verschillen per dorp, buurt en wijk. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. Dit moet in onze ogen ook zo blijven. Dat vergt maatwerk.

Daarom zijn voor PGB, als lokale politieke partij, uw wensen en behoeften leidend bij de te varen koers. Wij vinden dat de gemeente samen met u moet zoeken naar oplossingen, voor de problemen waar we als samenleving mee te maken hebben. Dan kan je denken aan de vergrijzing (steeds meer ouderen) en de ontgroening (steeds minder jongeren). Maar ook aan ย de individualisering en aan de economische crisis. We moeten met zijn allen het hoofd bieden aan deze ontwikkelingen, voor onszelf maar ook voor onze kinderen. Alleen op die manier kunnen we prettig wonen, werken en recreรซren in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. We moeten samen werken aan de toekomst, want samen kom je verder!

Standpunten

 

 

Waar staat PGB voor?

 1. Een leefbaarheidsplan per wijk en kern, voor en door inwoners
 2. Meer geld voor onderhoud wegen, paden en groen
 3. Eรฉn loket voor alle vragen over zorg en ondersteuning
 4. Oisterwijk blijft zelfstandig, Haaren is welkom
 5. Overschotten terug naar de inwoners, OZB niet omhoog
 6. Eigen budget voor inwonersinitiatieven
 7. Heukelom blijft een groene kern
 8. Aanpak sluipverkeer Moergestel
 9. Meer betaalbare woningen voor jong en oud
 10. Minder overlast van de veehouderij
 11. Betere ondersteuning voor het verenigingsleven
 12. Kosten Tiliander omlaag, Den Boogaard terug naar inwoners
 13. Voorbeeldfunctie gemeente bij energiebesparing
 14. Actief benaderen van kwetsbare ouderen
 15. Maatschappelijk verantwoorde leges

 

 

 

Weinig tijd, maar wel benieuwd naar ons programma? Lees dan onze verkiezingskrant! >>

Wil je nog sneller een beeld krijgen van onze speerpunten? Download dan onze flyer >>

 

 

 

 

 

Na veel luisteren, overleggen, schrijven, feedback vragen en herschrijven, is het zover. Het verkiezingsprogramma van Partij Gemeente Belangen (PGB) is klaar. Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd en hopen dat jullie je herkennen in ons programma.

Download het PGB-verkiezingsprogramma >>