PGB over Raadsplein

Tijdens het Raadsplein van 2 december ging het over de transitievisie warmte, de visie op dienstverlening en over Beschermd wonen. Uiteraard was PGB ook van de partij. Hierna meer informatie hierover.

Transitievisie Warmte
Een belangrijk agendapunt. Elke gemeente moet nog dit jaar deze visie vaststellen. Maar wat staat er in? Dat we CO2-uitstoot moeten terugdringen. En geen aardgas meer gaan gebruiken. Maar dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Het leeft ook nog niet echt bij veel mensen. Daarom is deze visie zo belangrijk. Want hoe kunnen we zonder aardgas? Welke alternatieven hebben we in onze gemeente? Wie gaan ons daarbij helpen? Waar te beginnen? En zeker, wie gaat dat betalen? De Transitievisie Warmte vormt een goede start. Er is nog tijd, maar moeten nu wel echt aan de slag, aldus PGB’er Johan v/d Brand.

Visie Dienstverlening
Ons raadslid Femke Pijnenburg was aanwezig bij de Visie Dienstverlening. Deze bestaat naast dienstverlening ook uit inwonersparticipatie. Dit zijn twee belangrijke speerpunten voor PGB en daarom zijn wij blij dat deze visie er ligt en er naar gehandeld gaat worden. Uiteraard zullen wij het waarmaken van de visie goed in de gaten houden. Wij gaven als PGB nog twee punten mee: dat het belangrijk is dat de gemeente op een juiste en tijdige manier communiceert en dat de gemeente altijd een reactie geeft, ook als een antwoord langer op zich laat wachten.

Beschermd WonenJan de Laat
Vanaf 1 januari 2022 wordt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen overgedragen van de centrumgemeente Tilburg naar Oisterwijk. De financiële decentralisatie vindt per 1 januari 2023 plaats. Leidend hierbij zijn drie principes:

  • Mensen die zijn aangewezen op beschermde woonvormen kunnen zo zelfstandig mogelijk in de wijk wonen.
  • Op- en afschalen van zorg en ondersteuning moet vanzelfsprekender worden.
  • Er moet een soepele overgang komen tussen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Dat gaat gepaard met op termijn minder geld. Ons raadslid Jan de Laat gaf aan dat de gemeenten in de regio samen blijven optrekken om deze klus te klaren.

Suggesties?

Nog vragen of suggesties: info@partijgemeentebelangen.nl of Facebook.

Fractie PGB