PGB over Raadsontmoeting

Tijdens de Raadsontmoeting van 18 november ging het over de woonzorgvisie, de cultuurvisie en het sociaal domein. Stuk voor stuk onderwerpen die er toe doen. Wil je weten wat PGB hiervan vond, dat lees je hierna.

Woonzorg
Vanuit PGB mocht ons raadslid Johan v/d Brand aangeven hoe we nu echt verder komen met woningbouw. Voor wie we moeten bouwen. Natuurlijk voor starters en senioren, maar ook voor gezinnen. Zowel goedkope koopwoningen als huurwoningen. Maar PGB vindt ook dat we heilige huisjes moeten durven loslaten. Hoe? Door in meerdere lagen te bouwen waar dat kan. Of door op plaatsen wat groen in te leveren. Als je meer woningen wilt, dan moet het immers uit de lengte of uit de breedte komen. PGB gaat daarbij voor maatwerk. En vooral ook voor doen.

Cultuur
Namens PGB hebben Frans Smoorenburg en Carlo van Esch suggesties gegeven voor de nieuwe cultuurvisie. Wij vinden het belangrijk dat de input van stakeholders wordt meegenomen. Dat zorgt immers voor meer draagvlak. Daarbij moet ook de mening vanuit Haaren worden opgehaald, want dat is nog onderbelicht. Wat ons betreft kijken we ook terug naar de oude visie en vervolgens vooruit wat we willen bereiken en wat we gaan doen. Daarbij is ook van belang om de nieuwe visie af te stemmen op andere beleidsstukken, zoals voor subsidies, erfgoed en accommodaties. Gebruik dus vooral de Kracht van Samen!

Sociaal Domein
Ons commissielid Thijs Reijnen en raadslid Femke Pijnenburg waren aanwezig bij de presentatie over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daarbij werd ingezoomd op onder andere de wachtlijsten in de jeugdzorg en daarnaast op het strijdplan. De cijfers rondom de wachtlijsten zijn bekend. Belangrijk hierbij is dat elk kind zorg ontvangt totdat de juiste zorg die het nodig heeft, geboden kan worden. Verder blijkt uit het strijdplan dat iedereen de zorg ontvangt die nodig is, waarbij wordt ingezet op ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig!’.

Suggesties
Als u voor een van deze of wellicht andere onderwerpen ons nog suggesties wilt meegeven, dan horen wij dat graag. Dat kan via info@partijgemeentebelangen.nl of via onze Facebook-pagina.